Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Katedroje dirba Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Kanados ir kitų šalių pedagogai ir mokslininkai. Dėstytojai atlieka literatūrologijos, vertimo mokslo, kontrastinės lingvistikos, stilistikos, teksto lingvistikos, sociolingvistikos, užsienio kalbų dėstymo metodikos, kalbos ugdymo ir kitus tarpdisciplininius mokslinius tyrimus. Jie aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, skaito paskaitas Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių universitetuose, priklauso Lietuvos ir tarptautinėms mokslininkų bei pedagogų asociacijoms, yra šalies ir užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai, mokslo sričių ekspertai. Be mokslinės veiklos, katedros darbuotojai kartu su studentais nuolat rengia mokslo sklaidos renginius: dalyvauja mokslo festivaliuose, organizuoja kasmetines vertimo dirbtuves, studijų keliones, tarptautines vasaros mokyklas, parodas, filmų peržiūras ir kvalifikacijos kėlimo seminarus.

Prof. dr. Aurelija Leonavičienė

Katedros vedėja


Mokslinių tyrimų sritys: vertimo teorija ir kritika, kontrastinė lingvistika, teksto lingvistika, stilistika, pragmatika, tekstynų lingvistika.
Gyvenimo aprašymas
aurelija.leonaviciene@vdu.lt

Daiva Kielaitė

Referentė


daiva.kielaite@vdu.lt

Prof. dr. Sigita Barniškienė


Mokslinių tyrimų sritys: teksto lingvistika, literatūrinė komparatyvistika, vokiečių ir lietuvių kultūriniai ryšiai.
Gyvenimo aprašymas
sigita.barniskiene@vdu.lt

Prof. habil. dr. Milda Julija Danytė


Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių diasporos istorija, kultūra, literatūra, tapatybės problematika, Žemaitės kūryba, feminizmas, populiarios literatūros žanrai, detektyviniai romanai įvairių šalių lyginamajame kontekste, vaikų ir paauglių literatūra anglų kalba, literatūrinio vertimo problematika.
Gyvenimo aprašymas
milda.danyte@vdu.lt

Prof. dr. Violeta Kalėdaitė


Mokslinių tyrimų sritys: kalbų tipologija, kontrastyvinė lingvistika, tekstynų lingvistika, vertimo studijos, daugiakalbystė, kalbų politika.
Gyvenimo aprašymas
violeta.kaledaite@vdu.lt

Prof. dr. Jūratė Ruzaitė


Mokslinių tyrimų sritys: diskurso analizė, kalba ir ideologija, tekstynų lingvistika, neapykantos kurstymas, netiksli kalba
Gyvenimo aprašymas
jurate.ruzaite@vdu.lt

Prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė literatūra anglų kalba, lyginamoji literatūra, JAV ir Europos studijos, kultūrologija, anglų kalbos dėstymo metodologija
Gyvenimo aprašymas
ingrida.zindziuviene@vdu.lt

Doc. dr. Stefano Lanza


Mokslinių tyrimų sritys: leksikologija, kalbų santykiai, etimologija, lietuvių kalbos filologija.
Gyvenimo aprašymas
stefano.lanza@vdu.lt

Doc. dr. Irena Ragaišienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė anglų literatūra ir literatūros kritika, populiarioji literatūra, lyginamoji literatūra, lyčių studijos, ekokritika, literatūrinis vertimas, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
irena.ragaisiene@vdu.lt

Doc. dr. Audronė Raškauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: gotikinė literatūra, moterų literatūra, lyginamoji literatūra, autobiografinė literatūra, akademinis rašymas, kultūrologija, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
audrone.raskauskiene@vdu.lt

Dr. Moreno Bonda


Mokslinių tyrimų sritys: XVII a. idėjų istorija, XVII a. Lietuvos istoriografija, italų ir lietuvių kultūriniai ryšiai, italų kalbos filologija.
Gyvenimo aprašymas
moreno.bonda@vdu.lt

Dr. Inga Litvinavičienė


Mokslinių tyrimų sritys: prancūzų literatūra, vertimo teorija.
Gyvenimo aprašymas
inga.litvinaviciene@vdu.lt

Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda


Mokslinių tyrimų sritys: vertimo studijos, kultūrinių teksto reikšmių vertimas, folkloras, vaikų kultūra
Gyvenimo aprašymas
jurgita.macijauskaite-bonda@vdu.lt

Dr. Jurgita Vaičenonienė


Mokslinių tyrimų sritys: Skaitmeninė humanitarika, vertimo studijos, tekstynų lingvistika
Gyvenimo aprašymas
jurgita.vaicenoniene@vdu.lt

Doc. Dr. Novella di Nunzio


Mokslinių tyrimų sritys:
Gyvenimo aprašymas
novella.di.nunzio@vdu.lt

Kristina Aurylaitė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė dramaturgija, dramaturgijos teorijos; Kanados ir Pietų Afrikos literatūra, kultūra; etninių mažumų literatūra; postkolonializmo, multikultūralizmo studijos; vizualumo aspektai šiuolaikinėje literatūroje; naratologija, kinematografinis, skaitmeninis naratyvas
Gyvenimo aprašymas
kristina.aurylaite@vdu.lt

Doc. dr. Rūta Eidukevičienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė vokiečių literatūra ir literatūros kritika,  lyginamoji literatūra, literatūros ir kultūros sąsajos, dalykinės kalbos tyrinėjimai.
Gyvenimo aprašymas
ruta.eidukeviciene@vdu.lt

Sidona Žvaliauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: dalykinių tekstų vertimas, vokiečių kaip užsienio kalbos mokymas, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
sidona.zvaliauskiene@vdu.lt

Maria Jose de Urraza


Mokslinių tyrimų sritys: edukologija ir edukacinė antropologija.
Gyvenimo aprašymas
majodeurraza@gmail.com

Markus Florian Polzer

Vizituojantis dėstytojas


Mokslinių tyrimų sritys: tipografika ir paratekstai kaip religinio identiteto konstravimo priemonės Europoje ir Šiaurės Amerikoje išleistose knygose
Gyvenimo aprašymas
markus.polzer@vdu.lt

Thomas Bieker

Vokiečių kalbos asistentas (DAAD – Vokietijos akademinių mainų tarnyba)


thomas.bieker@vdu.lt
Gyvenimo aprašymas

Laure Rannou

Prancūzų kaip užsienio kalbos dėstymo specialistė


laure.rannou@vdu.lt
Gyvenimo aprašymas

Donata Berūkštienė


Darbo tema: Teisinių tekstų žanriniai ypatumai ir vertimas: tekstynais paremta analizė.
Vadovė: prof. dr. J. Ruzaitė.
Gyvenimo aprašymas
donata.berukstiene@vdu.lt

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė


Darbo tema: Vokiečių ir lietuvių dalykinės verslo kalbos ir komunikacijos analizė (verslo derybų pavyzdys).
Vadovė: doc. dr. Rūta Eidukevičienė.
Gyvenimo aprašymas
gintare.gelunaite-malinauskiene@vdu.lt