Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Katedroje dirba Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Kanados ir kitų šalių pedagogai ir mokslininkai. Dėstytojai atlieka literatūrologijos, vertimo mokslo, kontrastinės lingvistikos, stilistikos, teksto lingvistikos, sociolingvistikos, užsienio kalbų dėstymo metodikos, kalbos ugdymo ir kitus tarpdisciplininius mokslinius tyrimus. Jie aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, skaito paskaitas Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių universitetuose, priklauso Lietuvos ir tarptautinėms mokslininkų bei pedagogų asociacijoms, yra šalies ir užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai, mokslo sričių ekspertai. Be mokslinės veiklos, katedros darbuotojai kartu su studentais nuolat rengia mokslo sklaidos renginius: dalyvauja mokslo festivaliuose, organizuoja kasmetines vertimo dirbtuves, studijų keliones, tarptautines vasaros mokyklas, parodas, filmų peržiūras ir kvalifikacijos kėlimo seminarus.

Prof. dr. Aurelija Leonavičienė

Katedros vedėja


Mokslinių tyrimų sritys: vertimo teorija ir kritika, kontrastinė lingvistika, teksto lingvistika, stilistika, pragmatika, tekstynų lingvistika.
Gyvenimo aprašymas
aurelija.leonaviciene@vdu.lt

Daiva Kielaitė

Referentė


daiva.kielaite@vdu.lt

Prof. habil. dr. Milda Julija Danytė


Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių diasporos istorija, kultūra, literatūra, tapatybės problematika, Žemaitės kūryba, feminizmas, populiarios literatūros žanrai, detektyviniai romanai įvairių šalių lyginamajame kontekste, vaikų ir paauglių literatūra anglų kalba, literatūrinio vertimo problematika.
Gyvenimo aprašymas
milda.danyte@vdu.lt

Prof. dr. Jūratė Ruzaitė


Mokslinių tyrimų sritys: diskurso analizė, kalba ir ideologija, tekstynų lingvistika, neapykantos kurstymas, netiksli kalba
Gyvenimo aprašymas
jurate.ruzaite@vdu.lt

Prof. dr. Sigita Barniškienė


Mokslinių tyrimų sritys: teksto lingvistika, literatūrinė komparatyvistika, vokiečių ir lietuvių kultūriniai ryšiai.
Gyvenimo aprašymas
sigita.barniskiene@vdu.lt

Prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė literatūra anglų kalba, lyginamoji literatūra, JAV ir Europos studijos, kultūrologija, anglų kalbos dėstymo metodologija
Gyvenimo aprašymas
ingrida.zindziuviene@vdu.lt

Prof. dr. Violeta Kalėdaitė


Mokslinių tyrimų sritys: kalbų tipologija, kontrastyvinė lingvistika, tekstynų lingvistika, vertimo studijos, daugiakalbystė, kalbų politika.
Gyvenimo aprašymas
violeta.kaledaite@vdu.lt

Doc. dr. Audronė Raškauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: gotikinė literatūra, moterų literatūra, lyginamoji literatūra, autobiografinė literatūra, akademinis rašymas, kultūrologija, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
audrone.raskauskiene@vdu.lt

Doc. dr. Eglė Petronienė


Mokslinių tyrimų sritys: Funkcinė lingvistika, anglų kalbos raida ir variantiškumas, užsienio kalbų pedagogų rengimas.
Gyvenimo aprašymas
egle.petroniene@vdu.lt 

Doc. dr. Irena Ragaišienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė anglų literatūra ir literatūros kritika, populiarioji literatūra, lyginamoji literatūra, lyčių studijos, ekokritika, literatūrinis vertimas, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas 
irena.ragaisiene@vdu.lt

Doc. Dr. Novella di Nunzio


Mokslinių tyrimų sritys:
Gyvenimo aprašymas
novella.di.nunzio@vdu.lt

DOC. DR. RŪTA EIDUKEVIČIENĖ


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė vokiečių literatūra ir literatūros kritika,  lyginamoji literatūra, literatūros ir kultūros sąsajos, dalykinės kalbos tyrinėjimai.
Gyvenimo aprašymas
ruta.eidukeviciene@vdu.lt

Doc. dr. Stefano Lanza


Mokslinių tyrimų sritys: leksikologija, kalbų santykiai, etimologija, lietuvių kalbos filologija.
Gyvenimo aprašymas
stefano.lanza@vdu.lt

Dr. Giedrė Pranaitytė


Mokslinių tyrimų sritys: Kultūrinė  diplomatija,  viešoji  diplomatija,  Prancūzijos  užsienio politika, vertimo ir politikos sąsajos, kultūros reiškinių analizė.
Gyvenimo aprašymas
giedre.pranaityte@vdu.lt

 

Dr. Inga Litvinavičienė


Mokslinių tyrimų sritys: prancūzų literatūra, vertimo teorija.
Gyvenimo aprašymas
inga.litvinaviciene@vdu.lt

Dr. Judita Giparaitė


Mokslinių tyrimų sritys: Gramatika, tekstynų lingvistika, kontrastinė lingvistika
Gyvenimo aprašymas
judita.giparaite@vdu.lt

 

Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda


Mokslinių tyrimų sritys: vertimo studijos, kultūrinių teksto reikšmių vertimas, folkloras, vaikų kultūra
Gyvenimo aprašymas
jurgita.macijauskaite-bonda@vdu.lt

Dr. Moreno Bonda


Mokslinių tyrimų sritys: XVII a. idėjų istorija, XVII a. Lietuvos istoriografija, italų ir lietuvių kultūriniai ryšiai, italų kalbos filologija.
Gyvenimo aprašymas
moreno.bonda@vdu.lt

Anita Obenaus

Vokiečių kalbos asistentė (DAAD – Vokietijos akademinių mainų tarnyba)


anita.obenaus@vdu.lt

Elise Vielles

Prancūzų kaip užsienio kalbos dėstymo specialistė


elise.vielles@vdu.lt

Fabrizio Mazzella


Dėstomi dalykai: italų kalba ir kultūra, italų kaip užsienio kalbos dėstymo metodika
fabrizio.mazzella@vdu.lt

Kristina Aurylaitė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė dramaturgija, dramaturgijos teorijos; Kanados ir Pietų Afrikos literatūra, kultūra; etninių mažumų literatūra; postkolonializmo, multikultūralizmo studijos; vizualumo aspektai šiuolaikinėje literatūroje; naratologija, kinematografinis, skaitmeninis naratyvas
Gyvenimo aprašymas
kristina.aurylaite@vdu.lt

Laura Bakšytė


Dėstomi dalykai: italų kalba ir kultūra.
laura.baksyte@vdu.lt

Laure Rannou

Prancūzų kaip užsienio kalbos dėstymo specialistė


laure.rannou@vdu.lt
Gyvenimo aprašymas