Institutas ir centrai

Lietuvių išeivijos institutas

Tyrinėja lietuvių išeivijos kultūrinį, politinį ir mokslinį palikimą o taip pat kaupia ir saugo unikalius išeivijos archyvus. Institute dirbantys mokslininkai tyrinėja lietuvių egzilio istoriją, kultūrą, literatūrą, analizuoja šiuolaikinės migracijos procesus. Institutui vadovauja prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius.

Azijos studijų centras

Pagrindinis centro tyrimų objektas yra Azija. Daugiausiai tyrinėjimų atliekama humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, ypatingą dėmesį skiriant šiuolaikinės Azijos politikos, ekonomikos, visuomenės ir kultūros kryptims. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas Rytų Azijos regionui (Japonija, Šiaurės ir Pietų Korėjos, Kinijos Liaudies Respublika ir Kinijos Respublika (Taivanas)), bet ateityje planuojama išplėsti tyrinėjimų ribas į Pietvakarių, Vidurinės, Pietų ir Pietryčių Azijos regionus. Pagrindinė centro tyrimo kryptis yra Azijos kultūros ir jų suvokimas pasaulyje (įvaizdžiai). Centro vadovas – dr. Linas Didvalis.

Kompiuterinės Lingvistikos centras

Vykdo internetinės informacijos vertimo priemonės kūrimo, sakytinės ir rašytinės kalbos skaitmeninimo, gramatinės ir semantinės lietuvių kalbos analizės, sakytinės kalbos tyrimo, automatinės muzikos transkripcijos darbai. Centro vadovas – doc. dr. Andrius Utka.

Frankofonijos šalių centras

Centras didelį dėmesį skiria prancūzų kalbos mokymuisi ir vartojimui skatinti, Frankofonijos šalių politikos analizei ir kultūros įvairovės sklaidai tarptautiniame kontekste. Be to, šiame centre yra vykdomi moksliniai tyrimai ir puoselėjamas bendradarbiavimas su tarptautinėmis ir nacionalinėmis institucijomis bei organizacijomis. Centro vadovė – prof. dr. Aurelija Leonavičienė.

Kultūros tyrimų centras

Tyrinėja Lietuvos šiuolaikinės miesto kultūros reiškinius, įvairių subkultūrinių bendrijų specifiką ir veiklą, virtualią, kompiuterinių technologijų formuluojamą kultūrą. Centro vadovė – doc. dr. Jurga Jonutytė

  • Adresas V. Putvinskio g. 23-402, LT-44243 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327996
  • El. paštas ktc@vdu.lt
  • Internetinis puslapis  http://ktc.vdu.lt

Kauno istorijos centras

Atlieka įvairius Kauno miesto ir regiono istorijos tyrimus, organizuoja tiriamosios ekspedicijos bei kitus projektus, renka Kauno istorijos bibliografiją. Centro vadovė – prof. dr. Vaida Kamuntavičienė.

Letonikos centras

Vykdo lyginamuosius, tarpdisciplininius baltistikos tyrimus, dalyvauja įvairiuose projektuose, organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, Latvijos kultūrą populiarinančius renginius, rengia ir leidžia mokslinę, metodinę bei mokomąją literatūrą. L.e.p. centro vadovė – Kristina Vaisvalavičienė.

Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centras

Vykdomi aktualūs kalbos ar kalbų vartojimo ypatybių, kalbos sistemos pokyčių tyrimai bei atliekama daugiakultūrinės aplinkos analizė. Centro vadovė – prof. dr. Ineta Dabašinskienė.

  • Adresas V. Putvinskio g. 23-218, LT-44243 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327834
  • El. paštastkdc@vdu.lt
  • Daugiau informacijos apie centrą rasite čia.