Gretutinės

Gretutinės studijos Vytauto Didžiojo universitete vykdomos nuo pat universiteto atkūrimo pradžios. Vytauto Didžiojo universitetas yra vienintelis Lietuvoje, vykdantis studijas, grįstas Artes Liberales principais. Laisvai pasirenkamos gretutinės studijos yra vienas iš Artes Liberales studijų požymių.

HMF siūlo rinktis šias gretutinių studijų programas:

Studentas, norintis pasirinkti gretutines studijas, turi teikti prašymą fakulteto, kuriame studijuoja, dekanui. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki registracijos į kito semestro studijų dalykus pradžios.

Kodėl verta rinktis gretutines studijas?

  • Studijos yra nemokamos;
  • Įgysite platesnį išsilavinimą;
  • Praplėsite savo įsidarbinimo galimybes;
  • Stojant į gretutinių studijų krypties magistrantūrą, Jums nereikės studijuoti išlyginamųjų dalykų;
  • Kartu su diplomu gausite gretutinių studijų sertifikatą.

Gretutinių studijų organizavimo tvarka.