Istorijos katedra

Atlieka tarptautinio pripažinimo sulaukusius Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos mokslinius tyrimus Europos regiono kontekste, studentams perteikia naujausias istoriografijos tendencijas ir darbo su pirminiais šaltiniais įgūdžius. Katedros darbuotojai ugdo šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atliepiančius praeities tyrinėtojus, gebančius savo profesines žinias pritaikyti valstybės, visuomenės bei verslo poreikiams, aktyviai prisidedančius prie istorinio palikimo populiarinimo ir išsaugojimo, dalyvaujančius pilietinės visuomenės kūrime.

Dr. Marius Sirutavičius

Katedros vedėjas


Mokslinių tyrimų sritys: istorijos metodologija, viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų kultūros istorija, ankstyvųjų naujųjų laikų LDK diplomatijos istorija.
Gyvenimo aprašymas
marius.sirutavicius@vdu.lt

Vitalija Kasperavičiūtė

Referentė


vitalija.kasperaviciute@vdu.lt

Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos XIX a. kultūros istorija, Lietuvos istoriografija, Lietuvių išeivijos istorija.
Gyvenimo aprašymas
egidijus.aleksandravicius@vdu.lt

Prof. dr. Jūratė Kiaupienė


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, šaltinotyra, istoriografija.
Gyvenimo aprašymas
jurate.kiaupiene@vdu.lt

Prof. dr. Jonas Vaičenonis


Mokslinių tyrimų sritys: 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos kariuomenės ir diplomatijos istorija, Lietuvos šaulių sąjungos istorija, Kauno miesto istorija.
Gyvenimo aprašymas
jonas.vaicenonis@vdu.lt

Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė


Mokslinių tyrimų sritys: LDK bažnyčios istorija, mentaliteto istorija.
Gyvenimo aprašymas
vaida.kamuntaviciene@vdu.lt

Doc. dr. Vytenis Almonaitis


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos valstybės istorija XIV – XV a., Vokiečių ordino pilys Lietuvoje, Lietuvos istorinė geografija XIII – XVI a.
Gyvenimo aprašymas
vytenis.almonaitis@vdu.lt

Doc. dr. Liudas Glemža


Mokslinių tyrimų sritys:  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė, Vilniaus pilies istorija, Rusijos istorija.
Gyvenimo aprašymas
liudas.glemza@vdu.lt

Doc. dr. Rūstis Kamuntavičius


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos ir Vakarų Europos kraštų bendravimo istorija nuo seniausių laikų iki dabar, Vidurio Rytų Europos kraštų istorija ir dabartis.
Gyvenimo aprašymas
rustis.kamuntavicius@vdu.lt

DR. TOMASZ BŁASZCZAK


Mokslinių tyrimų sritys: 20 a. Baltarusijos ir Baltijos šalių istorija, Tautiniai santykiai ir tautinės mažumos Vidurio Rytų Europoje.
Gyvenimo aprašymas
tomasz.blaszczak@vdu.lt

Dr. Laima Bucevičiūtė


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų istorija, istorinė geografija, istorinė kartografija.
Gyvenimo aprašymas
laima.buceviciute@vdu.lt

Dr. Vitalija Kasperavičiūtė


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos emigracijos istorija, migracijos politikos istorija, Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. istorija.
Gyvenimo aprašymas
vitalija.kasperaviciute@vdu.lt

Dr. Linas Venclauskas


Mokslinių tyrimų sritys: modernusis antisemitizmas Lietuvos visuomenėje, periodikos tyrinėjimai (nuo XIX a. antros pusės iki šių dienų), (ne)tolerancijos fenomenas Lietuvoje, holokausto Lietuvoje istorija.

Gyvenimo aprašymas
linas.venclauskas@vdu.lt

Dr. Tadas Rutkauskas


Mokslinių tyrimų sritys: egiptologija, asirologija, senovės istorija, archeologija.
Gyvenimo aprašymas
tadas.rutkauskas@vdu.lt

Dr. Laurynas Šedvydis


Mokslinių tyrimų sritys: Socioekonominė ir švietimo istorija Lietuvos didžiosios kunigaikštystėje,  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo ir finansų tyrimai
laurynas.sedvydis@vdu.lt

dr. Inga Puidokienė


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvių ir Lietuvos vokiečių santykiai evangelikų – liuteronų bažnyčioje XX amžiuje
inga.puidokiene@vdu.lt

Dr. Egidijus Balandis


Darbo tema: Sportas lietuvių išeivijos socialiniame audinyje XX a. pr. – 1990 metais.
Vadovas prof. habil. dr. E. Aleksandravičius.
egidijus.balandis@vdu.lt

Domas Boguševičius


Darbo tema: Mokslo žinių sklaidos XVIII a. antrosios pusės Lietuvoje ypatybės Apšvietos kultūrinės epochos kontekste.
Vadovas prof. dr. Z. Kiaupa.
domas.bogusevicius@vdu.lt

Simonas Jazavita


Darbo tema: Kazio Škirpos veiklos ir idėjų analizė XX a. individo pasirinkimo kontekste
Vadovas: doc. dr. G. Janauskas
simonas.jazavita@vdu.lt

Gediminas Kasparavičius


Darbo tema: Pramoninių kapitalistų socialinės grupės sandara ir raida Lietuvoje XIX a. II pusėje – XX a. pr.
Vadovas doc. dr. S. Pivoras.
gediminas.kasparavicius@vdu.lt

Solveiga Lukminaitė


Darbo tema: Laisvamaniškų idėjų sklaida XX a. pirmos pusės Lietuvoje
Vadovė: prof. dr. Jonas Vaičenonis
solveiga.lukminaite@vdu.lt

Ričardas Jaramičius


Darbo tema: Kauno pavieto bajorija viešajame gyvenime XVI a. II p. – XVII a. I p.
Vadovė: prof. dr. Vaida Kamuntavičienė
ricardas.jaramicius@vdu.lt

Marija Navickaitė


Darbo tema: Lietuvių tautinio judėjimo sąveika su lietuvių emigracija XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje (iki 1920 m.)
Vadovas: prof. dr. Rimantas Miknys
marija.navickaite@vdu.lt

Akvilė Kabašinskaitė


Darbo tema: Lietuvos įvaizdis Prancūzijoje 1940‒1990 metais
Vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
akvile.kabasinskaite@vdu.lt