Studijų programų komitetai

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Lietuvių filologija ir leidyba:

Pirmininkė – doc. dr. Erika Rimkutė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Asta Kazlauskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Dalia Kuizinienė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Indrė Žakevičienė (Lituanistikos katedra)

Regina Sabonytė (Lituanistikos katedra, doktorantė)

Gintarė Visockytė (UAB „Jotema“ projektų vadovė)

Jonas Stepšys (Lietuvių filologijos ir leidybos pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Anglų filologija:

Pirmininkė –  prof. dr. Ingrida Žindžiuvienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Irena Ragaišienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Audronė Raškauskienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Jurgita Vaičenonienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Donata Berūkštienė (Filologijos krypties doktorantė)

Nijolė Marija Tikuišienė (Kauno Jono Jablonskio  gimnazijos mokytoja ekspertė)

Karolina Petraškaitė (Anglų filologijos pirmosios pakopos studijų programa, II kursas)

Agnė Konciūtė (Taikomosios anglų kalbotyros antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Anglų ir vokiečių filologija:

Pirmininkė –  prof. dr. Sigita Barniškienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Sidona Žvaliauskienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Irena Ragaišienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Kristina Aurylaitė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Akvilė Gerulskytė (VŠĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“, mokymo projektų vadovė)

Monika Karpavičiūtė (Anglų ir vokiečių filologijos pirmosios pakopos studijų programos absolventė)

Augustinas Gvazdauskis (Anglų ir vokiečių filologijos pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Italistika ir romanų kalbos:

Pirmininkė –  dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Aurelija Leonavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Novella di Nunzio (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Moreno Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Ieva Gaižutytė (Italijos‒Lietuvos prekybos rūmų prezidentė)

Karolina Klein (Italistikos ir romanų kalbų pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra:

Pirmininkė –  prof. dr. Aurelija Leonavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Inga Litvinavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Giedrė Pranaitytė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

Evelina Sankauskaitė-Listova (Prancūzų filologijos pirmosios pakopos studijų programos absolventė)

Gabija Ubartaitė (Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Vokiečių kalba ir komunikacija:

Pirmininkė –  doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Sigita Barniškienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

prof. dr. Kristina Juraitė (PMDF, Viešosios komunikacijos katedra)

Sidona Žvaliauskienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Audronė Gurinskienė (Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Lietuvos biuro vadovė)

Aida Žilionytė (Vokiečių kalbos ir komunikacijos pirmosios studijų pakopos studijų programa, III kursas)

 

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos:

Pirmininkas – dr. Linas Didvalis (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

dr. Giedrė Barkauskaitė (Kultūrų studijų katedra)

doc. dr. Aurelijus Zykas (Kultūrų studijų katedra)

Eglė Petrauskaitė (Kultūros studijų katedra)

Lina Duobaitė (Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vyr. specialistė)

Almantas Vitkauskas (Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Filosofija 

Pirmininkas – dr. Jurga Jonutytė (Filosofijos katedra)

Nariai: prof. dr. Gintautas Mažeikis (Filosofijos katedra)

Kęstutis Mosakas (Filosofijos katedra)

dr. Sigita Šilingaitė (Kauno Jėzuitų gimnazija)

Augustas Pinkevičius (Filosofijos pirmosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos; Etnologija; Baltijos regiono kultūros:

Pirmininkė – doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Giedrius Janauskas (VDU, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

dr. Giedrė Barkauskaitė (Kultūrų studijų katedra)

Simona Kostakovaitė (Kultūrų studijų katedra)

Liveta Juozėnaitė (Kultūrų studijų katedra, Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų programos absolventė)       

doc. dr. Jurgita Grigienė (Švedijos Karalystės konsulato Kaune garbės konsulė)

Dominyka Dikaitė (Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Istorija:

Pirmininkas – dr. Marius Sirutavičius (Istorijos katedra)

Nariai: prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Istorijos katedra)

doc. dr. Liudas Glemža (Istorijos katedra)

dr. Laima Bucevičiūtė (Istorijos katedra)

dr. Vitalija Kasperavičiūtė (Istorijos katedra)

Gabrielius Sužiedėlis (Kauno miesto muziejaus direktorius)

Aidas Slavinskas (Istorijos pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Modernioji lingvistika:

Pirmininkė –  doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Asta Kazlauskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Erika Rimkutė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Andrius Utka (Lituanistikos katedra)

Virginijus Dadurkevičius (UAB „Fotonija“ darbuotojas)

Aušra Urbanavičiūtė (Moderniosios lingvistikos antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Taikomoji anglų kalbotyra:

Pirmininkė –  Prof. dr. Violeta Kalėdaitė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Ingrida Žindžiuvienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

prof. dr. Nemira Mačianskienė (VDU, Užsienio kalbų institutas)

doc. dr. Eglė Petronienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Daiva Malinauskienė (Soros International House direktorė)

Gabrielė Balaševičiūtė  (Taikomosios anglų kalbotyros antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Literatūros kritika, kūryba ir komunikacija:

Pirmininkė – prof. dr. Dalia Kuizinienė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Irena Buckley (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Vijolė Višomirskytė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Indrė Žakevičienė (Lituanistikos katedra)

dr. Eugenija Valienė (Lituanistikos katedra)

Kristina Tutlytė (Lituanistikos katedra, doktorantė, absolventė)

Deimantė Cibulskienė (Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė)

dr. Justina Petrulionytė (absolventė, Kaunas 2022  programos “Atminties biuras” koordinatorė)

Rasa Antanavičiūtė (Literatūros kritikos, kūrybos ir komunikacijos antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Sociolingvistika ir daugiakalbystė:

Pirmininkė – prof. dr. Jūratė Ruzaitė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Anneli Sarhimaa (Mainco Johano Gutenbergo universitetas, Vokietija)

prof. dr. Pèteris Vanags (Stokholmo universitetas, Švedija)

prof. dr. Birutė Klaas-Lang (Tartu universitetas, Estija)

Nijolia Buinovskaja (Goethe’s institutas, Kalbos skyriaus vadovė)

Alexander Samuel Hixson (Sociolingvistikos ir daugiakalbystės antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Praktinė filosofija

Pirmininkas – prof. dr. Dalius Jonkus (Filosofijos katedra)

Nariai: prof. dr. Tatjana Aleknienė (VDU Švietimo akademija)

dr. Viktoras Bachmetjevas (Filosofijos katedra)

dr. Donatas Večerskis (absolventas, Kauno miesto Tarybos narys)

Audrė Gruodytė (Praktinės filsofijos antrosios studijų pakopos programa, I kursas)

 

Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijos:

Pirmininkas –  prof. dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas, Istorijos katedra)

Nariai: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius (Istorijos katedra)

dr. Laurynas Šedvydis (Istorijos katedra)

dr. Linas Venclauskas (Istorijos katedra)

doc. dr. Rūstis Kamuntavičius (Istorijos katedra)

dr. Kęstutis Bartkevičius (Kauno IX forto muziejus)

 

Lyginamosios kultūrų studijos:

Pirmininkė – dr. Giedrė Barkauskaitė  (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Egdūnas Račius (PMDF, Regionistikos katedra)

doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

dr. Auksė Noreikaitė (Letonikos centras)

dr. Justė Vasilionytė-Stašaitienė (absolventė, Samylų kultūros centro Rokų laisvalaikio salės vadovė)

Renata Jančiauskienė  (Lyginamųjų kultūrų studijų antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Rytų Azijos regiono studijos

Pirmininkas – dr. Linas Didvalis (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Aurelijus Zykas (Kultūrų studijų katedra)

doc. dr. Vincentas Vobolevičius (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas)

dr. Ieva Karpavičiūtė (PMDF, Regionistikos katedra)

Vaida Tumosaitė (absolventė, Azijos studijų centro vyresnioji koordinatorė)

Justina Razumaitė (LR Užsienio reikalų ministerija, Politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė)

Žygimantas Vaičius (Rytų Azijos regiono studijų antrosios pakopos studijų programa, II kursas)