Studijų programų komitetai

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Lietuvių filologija ir leidyba:

Pirmininkė – doc. dr. Erika Rimkutė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Dalia Kuizinienė (Lituanistikos katedra)

prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Indrė Žakevičienė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Asta Gustaitienė (Lituanistikos katedra)

Regina Sabonytė (Lituanistikos katedra, doktorantė)

Eglė Kėvalaitė-Mačionienė (UAB „UPG Baltic“ redaktorė)

Jonas Stepšys (Lietuvių filologijos ir leidybos pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

Anglų filologija:

Pirmininkė –  prof. dr. Ingrida Žindžiuvienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Irena Ragaišienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Doc. dr. Audronė Raškauskienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Jurgita Vaičenonienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Jurgita Macijauskaitė-Bonda (Absolventė, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Donata Berūkštienė (Filologijos krypties doktorantė)

Nijolė Marija Tikuišienė (Kauno Jono Jablonskio  gimnazijos mokytoja ekspertė)

Agnė Konciūtė (Anglų filologijos pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

Sandra Paškevičiūtė (Taikomosios anglų kalbotyros antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Anglų ir vokiečių filologija:

Pirmininkė –  prof. dr. Sigita Barniškienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Sidona Žvaliauskienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Irena Ragaišienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Kristina Aurylaitė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Akvilė Gerulskytė (VŠĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“, mokymo projektų vadovė)

Monika Karpavičiūtė (Anglų ir vokiečių filologijos pirmosios pakopos studijų programos absolventė)

Karolis Gaižauskas (Anglų ir vokiečių filologijos pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Italistika ir romanų kalbos:

Pirmininkė –  dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Aurelija Leonavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Stefano M. Lanza (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Moreno Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Ieva Gaižutytė (Italijos‒Lietuvos prekybos rūmų prezidentė)

Eglė Gasparaitytė (Italistikos ir romanų kalbų pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra:

Pirmininkė –  prof. dr. Aurelija Leonavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Inga Litvinavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Giedrė Pranaitytė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

Dalia Jasionienė (VDU „Rasos“gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja-ekspertė)

Evelina Sankauskaitė-Listova (Prancūzų filologijos pirmosios pakopos studijų programos absolventė)

Gabija Ubartaitė (Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

Vokiečių kalba ir komunikacija:

Pirmininkė –  Sidona Žvaliauskienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Sigita Barniškienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

prof. dr. Kristina Juraitė (PMDF, Viešosios komunikacijos katedra)

Dovilė Sakalauskienė („Festo“ Apskaitos skyriaus vadovė, absolventė)

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė (VDU, Užsienio kalbų institutas, absolventė)

Skaistė Butkevičiūtė (Vokiečių kalbos ir komunikacijos pirmosios pakopos studijų programa, II  kursas)

 

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos:

Pirmininkas – dr. Linas Didvalis (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

Giedrė Barkauskaitė (Kultūrų studijų katedra)

doc. dr. Aurelijus Zykas (Kultūrų studijų katedra)

Eglė Petrauskaitė (Kultūros studijų katedra)

Emilija Šakalienė (Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vyr. specialistė)

Almantas Vitkauskas (Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

Filosofija 

Pirmininkas – dr. Jurga Jonutytė (Filosofijos katedra)

Nariai: doc. dr. Tomas Kavaliauskas (Filosofijos katedra)

Laura Lapinskė (Filosofijos katedra)

Agnė Valatkaitė (Filosofijos ir politinės kritikos pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

Donatas Večerskis (absolventas, 15 min UAB direktoriaus pavaduotojas)

 

Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos; Etnologija; Baltijos regiono kultūros:

Pirmininkė – doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Asta Kazlauskienė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Giedrius Janauskas (VDU, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

Giedrė Barkauskaitė (Kultūrų studijų katedra)

Jolita Ančlauskaitė (VDU Užsienio kalbų institutas)

Regina Navickienė (turizmo firmos „Mūsų odisėja“ direktorė)

Liveta Juozėnaitė (Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)         

 

Istorija:

Pirmininkas – dr. Marius Sirutavičius (Istorijos katedra)

Nariai: prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Istorijos katedra)

doc. dr. Liudas Glemža (Istorijos katedra)

Laima Bucevičiūtė (Istorijos katedra)

Vitalija Kasperavičiūtė (Istorijos katedra)

Giedrius Sužiedėlis (Kauno miesto muziejaus direktorius)

Aidas Slavinskas (Istorijos pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Modernioji lingvistika:

Pirmininkė –  doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Asta Kazlauskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Erika Rimkutė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Andrius Utka (Lituanistikos katedra)

Virginijus Dadurkevičius (UAB „Fotonija“ darbuotojas)

Simona Kostakovaitė (Moderniosios lingvistikos antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Taikomoji anglų kalbotyra:

Pirmininkė –  doc. dr. Jurgita Vaičenonienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Ingrida Žindžiuvienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Prof. dr. Violeta Kalėdaitė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

prof. dr. Nemira Mačianskienė (VDU, Užsienio kalbų institutas)

Daiva Malinauskienė (Soros International House direktorė)

Agnė Dirgėlaitė  (Taikomosios anglų kalbotyros antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Literatūra ir spauda:

Pirmininkė – prof. dr. Dalia Kuizinienė (Lituanistikos katedra)

Nariai: doc. dr. Vijolė Višomirskytė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Irena Buckley (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Indrė Žakevičienė (Lituanistikos katedra)

Eugenija Valienė (Lituanistikos katedra)

Deimantė Cibulskienė (Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė)

Justina Petrulionytė (absolventė, Kaunas 2022  programos “Atminties biuras” koordinatorė)

Kristina Tutlytė (Literatūros ir spaudos antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Sociolingvistika ir daugiakalbystė:

Pirmininkė – prof. dr. Jūratė Ruzaitė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Anneli Sarhimaa (Mainco Johano Gutenbergo universitetas, Vokietija)

prof. dr. Pèteris Vanags (Stokholmo universitetas, Švedija)

prof. dr. Birutė Klaas-Lang (Tartu universitetas, Estija)

Vilma Bačkiūtė (LR Švietimo ir mokslo ministerija)

Samuel Vulliamy (Sociolingvistikos ir daugiakalbystės antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Vokiečių verslo kalba ir komunikacija:

Pirmininkė –  doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Sigita Barniškienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

lekt. Sidona Žvaliauskienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

lekt. Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė (doktorantė, VDU, Užsienio kalbų institutas)

Audronė Gurinskienė (Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Lietuvos biuro vadovė)

Greta Garnytė (absolventė, VDU, HMF, tarptautinių ryšių kuratorė)

 

Praktinė filosofija

Pirmininkas – prof. dr. Dalius Jonkus (Filosofijos katedra)

Nariai: dr. Viktoras Bachmetjevas (Filosofijos katedra)

doc. dr. Jurga Jonutytė (Filosofijos katedra)

Donatas Večerskis (absolventas, 15 min, UAB direktoriaus pavaduotojas)

Audrius Kalvėnas (Praktinės filsofijos antrosios studijų pakopos programa, I kursas)

 

Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijos:

Pirmininkas –  prof. dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas, Istorijos katedra)

Nariai: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius (Istorijos katedra)

Laurynas Šedvydis (Istorijos katedra)

Linas Venclauskas (Istorijos katedra)

doc. dr. Rūstis Kamuntavičius (Istorijos katedra)

Rasa Varsackytė (Kauno Jėzuitų gimnazija)

Audinga Leliukaitė (Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų antrosios pakopos studijų programa,  II kursas)

 

Lyginamosios kultūrų studijos:

Pirmininkė – dr. Giedrė Barkauskaitė  (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Egdūnas Račius (VDU PMDF, Regionistikos katedra)

doc. dr. Dalia Senvaitytė (Kultūrų studijų katedra)

doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

Auksė Noreikaitė (Etnologijos krypties doktorantė)

Justė Vasilionytė-Stašaitienė (absolventė, Samylų kultūros centro Rokų laisvalaikio salės vadovė)

Gina Poškienė  (Lyginamųjų kultūrų studijų antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Rytų Azijos regiono studijos

Pirmininkas – dr. Linas Didvalis (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Vincentas Vobolevičius (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas)

Ieva Karpavičiūtė ( VDU PMDF, Regionistikos katedra)

Vaida Tumosaitė (absolventė, Azijos studijų centro vyresnioji koordinatorė)

Justina Razumaitė (LR Užsienio reikalų ministerija, Politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė)

Romas Erminas (Rytų Azijos regiono studijų antrosios pakopos studijų programa, II kursas)