Studijų programų komitetai

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Lietuvių filologija ir leidyba:

Pirmininkė – doc. dr. Erika Rimkutė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Asta Kazlauskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Dalia Kuizinienė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Indrė Žakevičienė (Lituanistikos katedra)

Regina Sabonytė (Lituanistikos katedra, doktorantė)

Gintarė Visockytė (UAB „Jotema“ projektų vadovė)

Jūra Lazauskaitė (Lietuvių filologijos ir leidybos pirmosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Anglų filologija:

Pirmininkė –  prof. dr. Ingrida Žindžiuvienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Irena Ragaišienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Audronė Raškauskienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Eglė Petronienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Donata Berūkštienė (Filologijos krypties doktorantė)

Nijolė Marija Tikuišienė (Kauno Jono Jablonskio  gimnazijos mokytoja ekspertė)

Karolina Petraškaitė (Anglų filologijos pirmosios pakopos studijų programa, II kursas)

Agnė Konciūtė (Taikomosios anglų kalbotyros antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Italistika ir romanų kalbos:

Pirmininkė –  dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Aurelija Leonavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Novella di Nunzio (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Moreno Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Ieva Gaižutytė (Italijos‒Lietuvos prekybos rūmų prezidentė)

Karolina Klein (Italistikos ir romanų kalbų pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra:

Pirmininkė –  prof. dr. Aurelija Leonavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Inga Litvinavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Giedrė Pranaitytė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

Jurgita Bartkevičiūtė (UAB Kalba.lt” užsienio kalbų dėstytoja)

Evelina Sankauskaitė-Listova (Prancūzų filologijos pirmosios pakopos studijų programos absolventė)

Brigita Misevičiūtė (Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

Vokiečių kalba ir komunikacija:

Pirmininkė –  doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Eglė Alosevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

prof. dr. Kristina Juraitė (PMDF, Viešosios komunikacijos katedra)

Sidona Žvaliauskienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Audronė Gurinskienė (Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Lietuvos biuro vadovė)

Aida Žilionytė (Vokiečių kalbos ir komunikacijos pirmosios studijų pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos:

Pirmininkas – doc. dr. Linas Didvalis (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

dr. Giedrė Barkauskaitė (Kultūrų studijų katedra)

doc. dr. Aurelijus Zykas (Kultūrų studijų katedra)

Eglė Petrauskaitė (Kultūros studijų katedra)

Lina Duobaitė (Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vyr. specialistė)

Beatričė Černiūtė (Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

Filosofija 

Pirmininkas – doc. dr. Jurga Jonutytė (Filosofijos katedra)

Nariai: prof. dr. Gintautas Mažeikis (Filosofijos katedra)

Kęstutis Mosakas (Filosofijos krypties doktorantas, asistentas)

dr. Sigita Šilingaitė (Kauno Jėzuitų gimnazija)

Augustas Pinkevičius (Filosofijos pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos:

Pirmininkė – doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Giedrius Janauskas (VDU, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

prof. dr. Sigutė Radzevičienė (Kultūrų studijų katedra)

dr. Giedrė Barkauskaitė (Kultūrų studijų katedra)

Liveta Ūselė (Kultūrų studijų katedra, Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų programos absolventė)       

doc. dr. Jurgita Grigienė (Švedijos Karalystės konsulato Kaune garbės konsulė)

Rokas Radavičius (Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

Istorija:

Pirmininkas – dr. Marius Sirutavičius (Istorijos katedra)

Nariai: prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Istorijos katedra)

doc. dr. Liudas Glemža (Istorijos katedra)

dr. Laima Bucevičiūtė (Istorijos katedra)

dr. Vitalija Kasperavičiūtė (Istorijos katedra)

Gabrielius Sužiedėlis (Kauno miesto muziejaus direktorius, absolventas)

Karina Korsakova (Istorijos pirmosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Modernioji lingvistika:

Pirmininkė –  doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Asta Kazlauskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Erika Rimkutė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Andrius Utka (Lituanistikos katedra)

Viliūnė Kairienė (UAB „Mediaskopas“ stebėsenos ir analizės skyriaus vadovė)

Aušra Urbanavičiūtė (Moderniosios lingvistikos antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Taikomoji anglų kalbotyra:

Pirmininkė –  Prof. dr. Violeta Kalėdaitė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

prof. dr. Nemira Mačianskienė (VDU, Užsienio kalbų institutas)

doc. dr. Eglė Petronienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Daiva Malinauskienė (Soros International House direktorė)

Agnė Konciūtė  (Taikomosios anglų kalbotyros antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Literatūros kritika, kūryba ir komunikacija:

Pirmininkė – prof. dr. Dalia Kuizinienė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Irena Buckley (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Vijolė Višomirskytė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Indrė Žakevičienė (Lituanistikos katedra)

dr. Eugenija Valienė (Lituanistikos katedra)

Kristina Tutlytė (Lituanistikos katedra, doktorantė, absolventė)

Deimantė Cibulskienė (Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė)

dr. Justina Petrulionytė (absolventė, Kaunas 2022  programos “Atminties biuras” koordinatorė)

Rasa Antanavičiūtė (Literatūros kritikos, kūrybos ir komunikacijos antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Sociolingvistika ir daugiakalbystė:

Pirmininkė – doc. dr. Jurgita Vaičenonienė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Anneli Sarhimaa (Mainco Johano Gutenbergo universitetas, Vokietija)

prof. dr. Pèteris Vanags (Stokholmo universitetas, Švedija)

prof. dr. Birutė Klaas-Lang (Tartu universitetas, Estija)

Nijolia Buinovskaja (Goethe’s institutas, Kalbos skyriaus vadovė)

Martyna Indaitė (Sociolingvistikos ir daugiakalbystės antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Praktinė filosofija

Pirmininkas – doc. dr. Viktoras Bachmetjevas (Filosofijos katedra)

Nariai: prof. dr. Tatjana Aleknienė (Filosofijos katedra)

prof. dr. Dalius Jonkus (Filosofijos katedra)

dr. Donatas Večerskis (absolventas, Kauno miesto Tarybos narys)

Audrė Gruodytė (Praktinės filsofijos antrosios studijų pakopos programa, II kursas)

 

Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijos:

Pirmininkas –  prof. dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas, Istorijos katedra)

Nariai: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius (Istorijos katedra)

dr. Linas Venclauskas (Istorijos katedra)

dr. Laurynas Šedvydis (Istorijos katedra)

doc. dr. Rūstis Kamuntavičius (Istorijos katedra)

dr. Kęstutis Bartkevičius (Kauno IX forto muziejus, absolventas)

Kostas Malakauskas (Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų antrosios pakopos programa, I kursas)

 

Lyginamosios kultūrų studijos:

Pirmininkė – dr. Giedrė Barkauskaitė  (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Egdūnas Račius (PMDF, Regionistikos katedra)

doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

dr. Auksė Noreikaitė (Letonikos centras)

dr. Justė Vasilionytė-Stašaitienė (Samylų kultūros centro Rokų laisvalaikio salės vadovė, absolventė)

Vaiva Sveikataitė (Lyginamųjų kultūrų studijų antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Rytų Azijos regiono studijos

Pirmininkas – doc. dr. Linas Didvalis (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Aurelijus Zykas (Kultūrų studijų katedra)

doc. dr. Vincentas Vobolevičius (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas)

dr. Ieva Karpavičiūtė (PMDF, Regionistikos katedra)

dr. Arvydas Kumpis (Kultūrų studijų katedra)

Justina Razumaitė (LR Užsienio reikalų ministerija, Politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė)

Agnietė Vėbraitė (Rytų Azijos regiono studijų antrosios pakopos studijų programa, II kursas)