Studijų programų komitetai

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Lietuvių filologija ir leidyba:

Pirmininkė – doc. dr. Erika Rimkutė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Asta Kazlauskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Dalia Kuizinienė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Indrė Žakevičienė (Lituanistikos katedra)

Kristina Tutlytė (Lituanistikos katedra, doktorantė)

Gintarė Visockytė (UAB „Jotema“ projektų vadovė)

Faustina Meiliūnaitė (Lietuvių filologijos ir leidybos pirmosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Anglų filologija:

Pirmininkė –  prof. dr. Ingrida Žindžiuvienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Irena Ragaišienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Audronė Raškauskienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Eglė Petronienė (VDU ŠA Moderniųjų didaktikų katedra)

dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda (absolventė, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Donata Berūkštienė (Užsienio kalbų institutas)

Nijolė Marija Tikuišienė (Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokytoja ekspertė)

Karolina Petraškaitė (Anglų filologijos pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

Inga Kutavičiūtė (Taikomosios anglų kalbotyros antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Italistika ir romanų kalbos:

Pirmininkė –  dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Aurelija Leonavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Novella di Nunzio (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Moreno Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Ieva Gaižutytė (Italijos‒Lietuvos prekybos rūmų prezidentė)

Roberta Žukauskaitė (Italistikos ir romanų kalbų pirmosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra:

Pirmininkė –  prof. dr. Aurelija Leonavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Inga Litvinavičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

dr. Giedrė Pranaitytė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

Jurgita Bartkevičiūtė (UAB Kalba.lt” užsienio kalbų dėstytoja)

Evelina Sankauskaitė-Listova (Prancūzų filologijos pirmosios pakopos studijų programos absolventė)

Brigita Misevičiūtė (Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Vokiečių kalba ir komunikacija:

Pirmininkė –  doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Eglė Alosevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

prof. dr. Kristina Juraitė (PMDF, Viešosios komunikacijos katedra)

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė (Filologijos krypties doktorantė)

Audronė Gurinskienė (Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Lietuvos biuro vadovė)

Vilmantė Majerytė (Vokiečių kalbos ir komunikacijos pirmosios studijų pakopos studijų programa, I kursas)

 

Regiono studijos (I kursui):

Pirmininkas – doc. dr. Linas Didvalis (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

dr. Giedrė Barkauskaitė (Kultūrų studijų katedra)

Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė (Kultūrų studijų katedra)

Eglė Petrauskaitė (Kultūros studijų katedra)

prof. dr. Sigutė Radzevičienė (Kultūrų studijų katedra)

Liveta Ūselė (Kultūrų studijų katedra, Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų programos absolventė)

Lina Duobaitė (Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vyr. specialistė)

Laurita Abramavičiūtė (Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos (II-III-IV kursui):

Pirmininkas – doc. dr. Linas Didvalis (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

dr. Giedrė Barkauskaitė (Kultūrų studijų katedra)

Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė (Kultūrų studijų katedra)

Eglė Petrauskaitė (Kultūros studijų katedra)

prof. dr. Sigutė Radzevičienė (Kultūrų studijų katedra)

Liveta Ūselė (Kultūrų studijų katedra, Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų programos absolventė)

Lina Duobaitė (Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vyr. specialistė)

Laurita Abramavičiūtė (Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos (III-IV kursui):

Pirmininkė – doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: doc. dr. Giedrius Janauskas (VDU, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

prof. dr. Sigutė Radzevičienė (Kultūrų studijų katedra)

dr. Giedrė Barkauskaitė (Kultūrų studijų katedra)

Liveta Ūselė (Kultūrų studijų katedra, Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų programos absolventė)       

Gailė Partikaitė (Kauno miesto savivaldybės Užsienio ryšių skyriaus specialistė, absolventė)

Rokas Radavičius (Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų pirmosios pakopos studijų programa, IV kursas)

 

Istorija:

Pirmininkas – dr. Marius Sirutavičius (Istorijos katedra)

Nariai: prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Istorijos katedra)

doc. dr. Liudas Glemža (Istorijos katedra)

dr. Laima Bucevičiūtė (Istorijos katedra)

dr. Vitalija Kasperavičiūtė (Istorijos katedra)

Gabrielius Sužiedėlis (Kauno miesto muziejaus direktorius, absolventas)

Karina Korsakova (Istorijos pirmosios pakopos studijų programa, III kursas)

 

MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

Modernioji lingvistika:

Pirmininkė –  doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Asta Kazlauskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Lituanistikos katedra)

prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Erika Rimkutė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Andrius Utka (Lituanistikos katedra)

Viliūnė Kairienė (UAB „Mediaskopas“ stebėsenos ir analizės skyriaus vadovė)

Jonas Stepšys (Moderniosios lingvistikos antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Taikomoji anglų kalbotyra:

Pirmininkė – dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Jūratė Ruzaitė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Jurgita Vaičenonienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė ( Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

prof. dr. Nemira Mačianskienė (Užsienio kalbų institutas)

doc. dr. Vilma Bijeikienė (Užsienio kalbų institutas)

Daiva Malinauskienė (Soros International House direktorė)

Emil Starodubov (Taikomosios anglų kalbotyros antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Literatūros kūryba, kritika ir komunikacija:

Pirmininkė – prof. dr. Dalia Kuizinienė (Lituanistikos katedra)

Nariai: doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

doc. dr. Vijolė Višomirskytė (Lituanistikos katedra)

doc. dr. Indrė Žakevičienė (Lituanistikos katedra)

dr. Eugenija Valienė (Lituanistikos katedra)

Kristina Tutlytė (Lituanistikos katedra, doktorantė, absolventė)

Deimantė Cibulskienė (Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė)

Giedrė Kaziliūnaitė (Literatūros, kūrybos, kritikos ir komunikacijos antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Sociolingvistika ir daugiakalbystė:

Pirmininkė – doc. dr. Jurgita Vaičenonienė (Lituanistikos katedra)

Nariai: prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Lituanistikos katedra)

prof. dr. Anneli Sarhimaa (Mainco Johano Gutenbergo universitetas, Vokietija)

prof. dr. Pēteris Vanags (Stokholmo universitetas, Švedija)

prof. dr. Birutė Klaas-Lang (Tartu universitetas, Estija)

Nijolia Buinovskaja (Goethe‘s institutas, Kalbos skyriaus vadovė)

Martyna Indaitė (Sociolingvistikos ir daugiakalbystės antrosios pakopos studijų programa, II kursas)

 

Praktinė filosofija

Pirmininkas – doc. dr. Viktoras Bachmetjevas (Filosofijos katedra)

Nariai: prof. dr. Tatjana Aleknienė (Filosofijos katedra)

prof. dr. Dalius Jonkus (Filosofijos katedra)

dr. Sigita Šilingaitė (absolventė, Lietuvos Etikos mokytojų asociacijos pirmininkė)

Povilas Poderskis (Praktinės filosofijos antrosios pakopos studijų programa, I kursas)

 

Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijos:

Pirmininkas – prof. dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas, Istorijos katedra)

Nariai: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius (Istorijos katedra)

dr. Linas Venclauskas (Istorijos katedra)

dr. Laurynas Šedvydis (Istorijos katedra)

doc. dr. Rūstis Kamuntavičius (Istorijos katedra)

dr. Kęstutis Bartkevičius (Kauno IX forto muziejus, absolventas)

Kostas Malakauskas (Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų antrosios pakopos programa, II kursas)

 

Lyginamosios kultūrų studijos:

Pirmininkė – dr. Giedrė Barkauskaitė (Kultūrų studijų katedra)

Nariai: prof. dr. Egdūnas Račius (PMDF Regionistikos katedra)

doc. dr. Laimutė Anglickienė (Kultūrų studijų katedra)

dr. Auksė Noreikaitė (Letonikos centras)

dr. Justė Vasilionytė-Stašaitienė (Samylų kultūros centro Rokų laisvalaikio salės vadovė, absolventė)

Emilija Jacevičienė (Lyginamųjų kultūrų studijų antrosios pakopos studijų programa, I kursas)