Katedros

Humanitarinių mokslų fakultete yra penkios katedros. Kiekviena katedra administruoja bakalauro ir magistrantūros studijų programas, vykdo įvairias mokslines veiklas, bendradarbiauja su tarptautiniais ir socialiniais partneriais, rūpinasi palankia studijų ir darbo aplinka. Katedrų dėstytojai aktyviai bendradarbiauja tarpusavyje, kartu dėstydami įvairiose fakulteto studijų programose ir vykdydami bendrus tarpdisciplininius tyrimus.

Istorijos katedra

 • V. Putvinskio g. 23-407 LT-44243 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 836
 • El. paštas ik@vdu.lt

Katedros vedėjas dr. Marius Sirutavičius

Katedros referentė Vitalija Kasperavičiūtė (vitalija.kasperaviciute@vdu.lt)

Filosofijos katedra

 • V. Putvinskio g. 23-407 LT-44243 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 836
 • El. paštas lk@vdu.lt

Katedros vedėjas dr. Mantas Antanas Davidavičius

Katedros referentė Vitalija Kasperavičiūtė (vitalija.kasperaviciute@vdu.lt)

Kultūrų studijų katedra

 • V. Putvinskio g. 23-416 LT-44243 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 838
 • El. paštas ksk@vdu.lt

Katedros vedėjas doc. dr. Linas Didvalis

Katedros referentė Diana Jovaišienė (diana.jovaisiene@vdu.lt)

Lituanistikos katedra

 • V. Putvinskio g. 23-206 LT-44243 Kaunas
 • Telefonas ( 8 37) 327 833
 • Telefonas ( 8 37) 327 835
 • El. paštas lkk@hmf.vdu.lt

Katedros vedėja doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė

Katedros referentė Diana Česnauskaitė (diana.cesnauskaite@vdu.lt)

Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

 • V. Putvinskio g. 23-320 LT-44243 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 837
 • El. paštas ukk@hmf.vdu.lt

 • Dėl Anglų filologijos ir Taikomosios anglų kalbotyros studijų programų
 • V. Putvinskio g. 23-206 LT-44243 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 833
 • El. paštas afk@hmf.vdu.lt

Katedros vedėja prof. dr. Aurelija Leonavičienė

Katedros referentė Daiva Kielaitė (daiva.kielaite@vdu.lt)