Lietuvių kalbos ir kultūros studijos lietuvių diasporai ir užsieniečiams

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia studijuoti neformalioje Lietuvių kalbos ir kultūros studijų programoje. Programa skirta užsieniečiams ir lietuvių diasporai, ji tęsia VDU vykdomų Lietuvių kalbos ir kultūros kursų tradiciją ir įgyvendina VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) misiją.

Programa sudaryta taip, kad įvairiapusiškai atlieptų skirtingus lietuviškosios kultūros pažinimo poreikius ir turimas lietuvių kalbos žinias. Greta lietuvių kalbos gramatikos paskaitų ir praktinių įgūdžių lavinimo, daug dėmesio skiriama ir sociolingvistiniams, sociokultūriniams ir etnokultūriniams aspektams – akcentuojamas nuolatinis kalbos kitimas, jos vartojimas įvairiuose kontekstuose ir komunikacinėse situacijose.

Programoje studijuoti gali tiek tie, kurie niekada nesimokė lietuvių kalbos, tiek ir pažengusiųjų kalbinius įgūdžius turintys žmonės. Ši įvairiapusiška programa skirta visiems norintiems, kad Lietuva taptų jų gyvenimo dalimi bei siekiant suburti po visą pasaulį pasklidusius lietuvius, leisti jiems pajusti bendrystę vieniems su kitais ir visais, vienijamais noro pažinti Lietuvą.

<strong>Programos apimtis</strong><strong>Dėstomi dalykai</strong><strong>Datos</strong><strong>Registracija ir kainos</strong>

Pilnos programos apimtis – 20 ECTS per metus (galima daugiau pagal poreikį, tačiau rekomenduojama ne daugiau nei 60 ECTS per metus).

Besimokantieji, norintys įvykdyti visą 20 kreditų programą, klauso kelis sąraše pateikiamus dalykus, apimančius ne mažiau nei 20 ECTS per metus. Besimokantieji gali susimodeliuoti programą pasirinkdami dalykus pagal turimą kalbinę kompetenciją ir poreikį. Įvykdžius programą dalyviui išduodamas sertifikatas bei akademinė pažyma.

Yra galimybė klausyti atskirus dalykus, neįvykdant pilnos programos (nesurenkant 20 ECTS per metus). Tokiu atveju besimokantieji gali rinktis bet kuriuos dalykus iš pateikiamo sąrašo ir juos pabaigę gauti akademinę pažymą.

Informacija apie kreditus (ECTS).

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo šiuos Lietuvių kalbos ir kultūros studijų programoje dėstomus dalykus:

 • ETN0101 Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (angl.k.)
 • ETN5015 Šiuolaikinis folkloras (MA dalykas)
 • ETN5023 Tarpkultūriniai lyčių ir gyvenimo ciklo tyrimai (MA dalykas)
 • ETN0102 Lietuvių tradicijos ir jų kaita (dėstomąja kalba)
 • IST0103 Pasaulio lietuvių istorija
 • IST0102 Lietuvos istorija (angl.k.)
 • LFL1001 Šiuolaikinės lietuvių literatūros problemos
 • LFL1003 Leidybinio darbo pagrindai
 • LFL2005 Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba
 • LFL4010 Akademinis rašymas
 • LIT0202 Praktinė lietuvių kalbos gramatika (A2 ir B1 lygių studentams)
 • LIT0203 Šnekamosios lietuvių kalbos praktikumas I (A1)
 • LIT0204 Šnekamosios lietuvių kalbos praktikumas II (A2 ir B1 lygių studentams)
 • LIT0205 Lietuvių kalbos praktikumas: kūrybinis rašymas (B2, C1, C2 lygių studentams)
 • LIT0206 Lietuvos menas: teatras, kinas, dailė, fotografija (angl.k.)
 • LIT0207 Lietuvių literatūra (užsieniečiams) (angl.k.) (nuotolinis)
 • LGK0312 Lietuvių gestų kalba 2 lygis
 • LGK0315 Lietuvių gestų kalba 1 lygis
 • LGK0317 Lietuvių gestų kalba 3 lygis
 • LKB0305 Lietuvių kalba užsieniečiams A1 (angl.k.)
 • LKB0306 Lietuvių kalba užsieniečiams A2 (dėstomąja kalba)
 • LKB0307 Lietuvių kalba užsieniečiams B1 (dėstomąja kalba)
 • LKB0308 Lietuvių kalba užsieniečiams B2 (dėstomąja kalba)
 • MEN3019 Lietuvos dailės istorija (dėstomąja kalba)
 • MEN3020 Lietuvos teatro istorija (dėstomąja kalba)
 • MEN3021 Lietuvos architektūros istorija
 • MLS5009 Kalbos psichologija (MA dalykas)
 • MLS5016 Kalbos mokymas daugiakalbėje aplinkoje (MA dalykas)
 • MLS5017 Šiuolaikinės vertimo teorijos ir jų praktinis taikymas (MA dalykas)
 • SPP1012 Lietuvių kalbos morfologija ir sintaksė
 • SKK3010 Šiuolaikiniai etniniai procesai Baltijos regione
 • Lietuvių kalba užsieniečiams A1 (ukrainiečiams)
 • Lietuvių kalba užsieniečiams A2 (ukrainiečiams)
 • Lietuvių kalbos fonetika ir gramatika A1
 • Lietuviškosios tapatybės iššūkiai ir šeimos pasakojimai

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie dalykai dėstomi tik pavasario arba tik rudens semestre. Kokie dalykai dėstomi šiame arba bus dėstomi kitame semestre, galite rasti tvarkaraštyje.

Dalykai dėstomi viso semestro, kurio pradžios bei pabaigos ir egzaminų sesijos datos pateikiamos akademiniame kalendoriuje, metu.

Kokie dalykai dėstomi šiame arba bus dėstomi kitame semestre, galite rasti tvarkaraštyje.

Registracija į nuotolinius kursus (online).

Registracija į kontaktinius kursus (auditorijoje). Vieno kurso semestro kaina svyruoja nuo 250,00 Eur iki 400,00 Eur priklausomai nuo kreditų skaičiaus ir pogrupio, kuriam kursas priklauso. Dėl tikslios kainos prašome teirautis el. paštu ugne.vaiciulyte@vdu.lt

 

Programoje siūlomi dalykai, pasirenkami pagal kalbančiojo kalbinę kompetenciją:

 

Kontaktinis asmuo:

Ugnė Vaičiulytė, ugne.vaiciulyte@vdu.lt

+370 37 327 828