Lietuvių kalbos ir kultūros studijos lietuvių diasporai ir užsieniečiams

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia studijuoti neformalioje Lietuvių kalbos ir kultūros studijų programoje. Programa skirta užsieniečiams ir lietuvių diasporai, ji tęsia jau daugiau nei 20 metų VDU vykdomų Lietuvių kalbos ir kultūros kursų tradiciją ir įgyvendina VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) misiją.

Programa sudaryta taip, kad įvairiapusiškai atlieptų skirtingus lietuviškosios kultūros pažinimo poreikius ir turimas lietuvių kalbos žinias. Greta lietuvių kalbos gramatikos paskaitų ir praktinių įgūdžių lavinimo, daug dėmesio skiriama ir sociolingvistiniams, sociokultūriniams ir etnokultūriniams aspektams – akcentuojamas nuolatinis kalbos kitimas, jos vartojimas įvairiuose kontekstuose ir komunikacinėse situacijose.

Programoje studijuoti gali tiek tie, kurie niekada nesimokė lietuvių kalbos, tiek ir pažengusiųjų kalbinius įgūdžius turintys žmonės. Ši įvairiapusiška programa skirta visiems norintiems, kad Lietuva taptų jų gyvenimo dalimi bei siekiant suburti po visą pasaulį pasklidusius lietuvius, leisti jiems pajusti bendrystę vieniems su kitais ir visais, vienijamais noro pažinti Lietuvą.

Programos apimtisDatosRegistracijaKainos

Pilnos programos apimtis – 20 ECTS per metus (galima daugiau pagal poreikį, tačiau rekomenduojama ne daugiau nei 60 ECTS per metus).

Besimokantieji, norintys įvykdyti visą 20 kreditų programą, klauso kelis sąraše pateikiamus dalykus, apimančius ne mažiau nei 20 ECTS per metus. Besimokantieji gali susimodeliuoti programą pasirinkdami dalykus pagal turimą kalbinę kompetenciją ir poreikį. Įvykdžius programą dalyviui išduodamas sertifikatas bei akademinė pažyma.

Yra galimybė klausyti atskirus dalykus, neįvykdant pilnos programos (nesurenkant 20 ECTS per metus). Tokiu atveju besimokantieji gali rinktis bet kuriuos dalykus iš pateikiamo sąrašo ir juos pabaigę gauti akademinę pažymėjimą.

  • Rudens semestras:  rugpjūčio 29 d. – gruodžio 2 d. (egzaminų sesija: gruodžio 5 – 23 d.)
  • Pavasario semestras – vasario 1 d. – gegužės 23 d. (egzaminų sesija: gegužės 24 d. – birželio 13 d.)

Rudens semestrui: iki rugpjūčio 20 d.

Pavasario semestrui: iki sausio 23 d.

Registruotis į nuotolinius kursus (online).

Registruotis į kontaktinius kursus (auditorijoje).

Kiekvieno studijų dalyko kainą rasite prie dalyko.

Informacija apie kreditus (ECTS).

 

Programoje siūlomi dalykai, pasirenkami pagal kalbančiojo kalbinę kompetenciją PAVASARIO SEMESTRUI:

 

 

Kontaktinis asmuo:

Ugnė Vaičiulytė, ugne.vaiciulyte@vdu.lt

+370 37 327 828