Tarptautiniai studijų mainai

Humanitarinių mokslų fakultetas siūlo studentams pasinaudoti Erasmus+ (ES, EEE šalyse) ir Erasmus+ (ne ES šalyse) programa, kuri atveria kelius studijuoti užsienio universitetuose. Tai puiki galimybė išmokti ar patobulinti užsienio kalbas, daugiau sužinoti apie skirtingų šalių kultūrą ir susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje. Erasmus+ programa veikia dvišalių partnerystės sutarčių tarp bendradarbiaujančių universitetų pagrindu. Humanitarinių mokslų fakultetas yra pasirašęs daugiau nei 100 tokių sutarčių.

Siekiant paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su partneriniais užsienio universitetais už ES ribų, nuo 2009 m. rudens semestro įsteigta VDU mobilumo stipendija, skiriama VDU studentams, norintiems išvykti semestro trukmės studijoms į universitetus už ES ribų.

Erasmus+ studijos

Erasmus+ studijos (ES, EEE šalyse)

Nuo 1999 m. universitetas dalyvauja „Socrates / Erasmus“ (nuo 2008 m. – „LLP / Erasmus“; nuo 2014 m. –Erasmus+) programoje. Jos dėka studentai stiprina užsienio kalbų įgūdžius, gilina savo studijų krypties žinias, susipažįsta su Europos šalių patirtimis jų studijuojamų disciplinų srityje, artimiau susipažįsta su kitomis kultūromis. 

Erasmus+ studijos (ne ES šalyse)

2014 m. Erasmus+ programa buvo praplėsta ir studentams atsirado nauja galimybė vykti vieno semestro studijoms į Šalis partneres (ne ES šalis): Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys.

Erasmus+ stipendijų konkursai Vytauto Didžiojo universitete organizuojami du kartus per metus. Stipendiją gali gauti tik gerai besimokantys ir akademinių skolų neturintys studentai.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai;
 • visų pakopų pirmo kurso studentams: pirmo semestro mokymosi rezultatai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • studento motyvacija;
 • studento dalyvavimas tarptautiniuose akademiniuose projektuose, stažuotėse, visuomeninėje veikloje užsienyje ir Lietuvoje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Plačiau apie Erasmus+ studijas ir 5 svarbiausi žingsniai.

Papildoma informacija fakulteto studentams:

Dvišaliai mainai

Kad skatintų studentų mobilumą ir palaikytų glaudžius ryšius su užsienio partneriais, VDU įsteigė mainų programų stipendijas studentams, išvykstantiems pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis. Studentai su šia stipendija gali semestrui ar metams išvykti studijuoti į užsienio universitetus. Vytauto Didžiojo universitetas bendradarbiauja su 92 pasaulio universitetais iš 32 šalių Europoje, Azijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje.

Dvišalių mainų stipendijų konkursai Vytauto Didžiojo universitete organizuojami du kartus per metus. Mainų programos stipendiją gali gauti tik gerai besimokantys ir akademinių skolų neturintys studentai.

Atrankos kriterijai

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • studento motyvacija;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Plačiau apie VDU dvišalių mainų studijas.