Kultūrų studijų katedra

Katedra įsteigta 1990 m., pradžioje ji kuravo tik vieną etnologijos ir folkloristikos bakalauro programą ir vadinosi Etnologijos ir folkloristikos katedra. Vėliau katedra pakeitė savo pavadinimą ir tapo Kultūrų studijų katedra, nes pradėjo įgyvendinti naujas regiono kultūrų studijų bakalauro programas: Baltijos regiono kultūrų, Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų, Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų. Šiuo metu trijose katedros kuruojamose bakalauro ir magistro programose yra dėstę ne tik lietuviai, bet ir užsienio (Japonijos, Kinijos, Korėjos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Latvijos ir kt. šalių) dėstytojai. Iš kitų Lietuvos etnologų ir regionistų katedros mokslininkai išsiskiria didesne orientacija ne į tradicinės, o į šiuolaikinės etninės kultūros ir regionų visuomeninių procesų tyrimus. Tyrimams katedra turi puikią bazę: daugiau nei 20 metų kaupiamą Etnologijos ir folkloristikos rankraštyną, V. Biržiškos skaitykloje visiems prieinamą Azijos knygų erdvę. Iki šiol katedrai yra vadovavę Norbertas Vėlius (1993–1996), Gintaras Beresnevičius (1996–1997), Romualdas Apanavičius (1997–2006), Arūnas Vaicekauskas (2006–2011), Laimutė Anglickienė (2011–2023).

  • Adresas V. Putvinskio g. 23-416, LT-44243 Kaunas
  • Telefonas  (8 37) 327 832
  • El. paštas ksk@vdu.lt 

Doc. dr. Linas Didvalis

Katedros vedėjas


Mokslinių tyrimų sritys: aplinkosauga ir darnusis vystymasis Rytų Azijoje, aplinkosauginiai judėjimai, Lietuvos ir Rytų Azijos ryšiai
Gyvenimo aprašymas
CRIS
linas.didvalis@vdu.lt

Diana Jovaišienė

Referentė


diana.jovaisiene@vdu.lt

Doc. dr. Dalia Senvaitytė


Mokslinių tyrimų sritys: metinių švenčių (re-) konstrukcijos, lyginamosios religijos ir mitologijos studijos, kultūrinė antropologija/etnologija ir kultūrinė psichologija.
Gyvenimo aprašymas
dalia.senvaityte@vdu.lt

Doc. dr. Laimutė Anglickienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinis folkloras, šiuolaikinė etnologija, etniniai stereotipai
Gyvenimo aprašymas
CRIS
laimute.anglickiene@vdu.lt

Prof. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė


Mokslinių tyrimų sritys: kultūrinė antropologija, šeimos ir lyčių studijos, miesto antropologija, vizualinė ir religinė antropologija.
Gyvenimo aprašymas
rasa.raciunaite-pauzuoliene@vdu.lt

 

Dr. Giedrė Barkauskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: etninė kultūra, kultūrologija, popkultūra, etninių tradicijų ir autorinės kūrybos sąveika, tradicinis ir šiuolaikinis folkloras, etnochoreografija.
Gyvenimo aprašymas
giedre.barkauskaite@vdu.lt

Dr. Arvydas Kumpis


Mokslinių tyrimų sritys: Japonijos sociopolitinė situacija, Rytų Azijos šalių nacionalizmai (akcentuojant Japonijos atvejį), tarpvalstybiniai santykiai Rytų Azijoje, istorinė ir kolektyvinė atmintys Rytų Azijos regione.
CRIS
arvydas.kumpis@vdu.lt

Aušra Urbanavičiūtė


Dėstomi dalykai: Kalbų tipologija ir kontaktai
Gyvenimo aprašymas
ausra.urbanaviciute@vdu.lt

Eglė Petrauskaitė


Dėstomi dalykai: korėjiečių kalba ir kultūra, Korėjos kultūros istorija.
Gyvenimo aprašymas
egle.petrauskaite@vdu.lt

Erika Griučkaitytė


Mokslinių tyrimų sritys: korėjiečių kalba ir modernioji kultūra.
Gyvenimo aprašymas
erika.griuckaityte@vdu.lt

Gheorghe Alexandru Fratila


Dėstomi dalykai: kinų kalba ir kultūra, Kinijos civilizacijos istorija.
Gyvenimo aprašymas (anglų kalba)
gheorghe.fratila@vdu.lt

Kayako Takagi


Dėstomi dalykai: japonų kalba ir kultūra.
CRIS
kayako.takagi@vdu.lt

Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė


Mokslinių tyrimų sritys: Japonų kalba ir kultūra, lyčių ir seksualumo studijos, šiuolaikinė Japonijos kultūra, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
kristina.barancovaite@vdu.lt

Liveta Ūselė


Darbo tema: Socialinės lyties raiška lietuvių ir švedų literatūrinėse pasakose
Vadovė: doc. dr. Laimutė Anglickienė
Gyvenimo aprašymas
liveta.usele@vdu.lt

Simona Kumpė


Dėstomi dalykai: Japonų kalba ir kultūra, Japonijos kultūros istorija, Rytų ir vakarų kultūrų sąveika
CRIS
simona.kumpe@vdu.lt

Karolė Miuller


Darbo tema: XX a. okupacinių traumuojančių patirčių vaizdavimas ir kolektyvinės atminties formavimas Pietų Korėjos ir Lietuvos švietime
Dėstomi dalykai: Korėjiečių kalba
Gyvenimo aprašymas
karole.miuller@vdu.lt

Doc. dr. Arūnas Vaicekauskas


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvių etnoso ir kultūros genezė, ritualinių elgsenos formų ir šventinio kalendoriaus kaita, tradicijos išradinėjimas, karnavalinės kultūros raiška, etninės tradicijos reprezentavimas šiuolaikinėje visuomenėje.
Gyvenimo aprašymas
arunas.vaicekauskas@vdu.lt

Emeritus Prof. Dr. Sigutė Radzevičienė


Gyvenimo aprašymas
sigute.radzeviciene@vdu.lt

Nijolė Vailionytė


Darbo tema: Bevaikystės fenomenas XX a. vid. – XXI a. Lietuvos miestuose
Vadovė: doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
Gyvenimo aprašymas
nijole.vailionyte@stud.vdu.lt

 

Lina Kukytė


Darbo tema: Kavos augintojai Šiaurės Tailande: sociokultūrinės perspektyvos
Vadovas – doc. dr. Linas Didvalis
Gyvenimo aprašymas
lina.kukyte@vdu.lt