Kultūrų studijų katedra

Katedra įsteigta 1990 m., pradžioje ji kuravo tik vieną etnologijos ir folkloristikos bakalauro programą ir vadinosi Etnologijos ir folkloristikos katedra. Vėliau katedra pakeitė savo pavadinimą ir tapo Kultūrų studijų katedra, nes katedroje pradėjo veikti naujos regiono kultūrų studijų bakalauro programos: Baltijos regiono kultūros, Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos, Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos. 6 katedros kuruojamose bakalauro ir magistro programose dirba ne tik lietuviai, bet ir užsienio (Japonijos, Kinijos, Korėjos, Norvegijos, Estijos, Latvijos ir kt. šalių) dėstytojai. Iš kitų Lietuvos etnologų katedros mokslininkai išsiskiria didesne orientacija ne į tradicinės, o į šiuolaikinės etninės kultūros tyrimus. Tyrimams katedra turi puikią bazę – daugiau nei 20 metų kaupiamą Etnologijos ir folkloristikos rankraštyną.

  • Adresas V. Putvinskio g. 23-420, LT-44243 Kaunas
  • Telefonas  (8 37) 327 832
  • El. paštas ksek@hmf.vdu.lt 

Doc. dr. Laimutė Anglickienė

Katedros vedėja


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinis folkloras, šiuolaikinė etnologija, etniniai stereotipai.
Gyvenimo aprašymas
laimute.anglickiene@vdu.lt

Diana Jovaišienė

Referentė


diana.jovaisiene@vdu.lt

Prof. Dr. Sigutė Radzevičienė


Mokslinių tyrimų sritys:
Gyvenimo aprašymas
sigute.radzeviciene@vdu.lt

Doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė


Mokslinių tyrimų sritys: kultūrinė antropologija, šeimos ir lyčių studijos, miesto antropologija, vizualinė ir religinė antropologija.
Gyvenimo aprašymas
rasa.raciunaite@vdu.lt

Doc. dr. Dalia Senvaitytė


Mokslinių tyrimų sritys: metinių švenčių (re-) konstrukcijos, lyginamosios religijos ir mitologijos studijos, kultūrinė antropologija/etnologija ir kultūrinė psichologija.
Gyvenimo aprašymas
dalia.senvaityte@vdu.lt

Doc. dr. Aurelijus Zykas


Mokslinių tyrimų sritys: viešoji diplomatija, šalies ženklodara, Japonijos diplomatija, Japonijos pokarinė raida, etniniai procesai Rytų Azijoje.
Gyvenimo aprašymas
aurelijus.zykas@vdu.lt

Doc. dr. Arūnas Vaicekauskas


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvių etnoso ir kultūros genezė, ritualinių elgsenos formų ir šventinio kalendoriaus kaita, tradicijos išradinėjimas, karnavalinės kultūros raiška, etninės tradicijos reprezentavimas šiuolaikinėje visuomenėje.
Gyvenimo aprašymas
arunas.vaicekauskas@vdu.lt

Doc. dr. Linas Didvalis


Mokslinių tyrimų sritys: aplinkosaugos politika Rytų ir Pietryčių Azijos regione, darnusis vystymasis Rytų Azijoje, tarptautinis aplinkosauginis bendradarbiavimas, Japonijos ekologiniai judėjimai.
CRIS
linas.didvalis@vdu.lt

Dr. Giedrė Barkauskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: etninė kultūra, kultūrologija, popkultūra, etninių tradicijų ir autorinės kūrybos sąveika, tradicinis ir šiuolaikinis folkloras, etnochoreografija.
Gyvenimo aprašymas
giedre.barkauskaite@vdu.lt

Dr. Arvydas Kumpis


Mokslinių tyrimų sritys: Japonijos sociopolitinė situacija, Rytų Azijos šalių nacionalizmai (akcentuojant Japonijos atvejį), tarpvalstybiniai santykiai Rytų Azijoje, istorinė ir kolektyvinė atmintys Rytų Azijos regione.
CRIS
arvydas.kumpis@vdu.lt

Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė


Mokslinių tyrimų sritys: Japonų kalba ir kultūra, lyčių ir seksualumo studijos, šiuolaikinė Japonijos kultūra, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
kristina.barancovaite@vdu.lt

Gheorghe Alexandru Fratila


Dėstomi dalykai: kinų kalba ir kultūra, Kinijos civilizacijos istorija.
Gyvenimo aprašymas (anglų kalba)
gheorghe.fratila@vdu.lt

Erika Griučkaitytė


Mokslinių tyrimų sritys: korėjiečių kalba ir modernioji kultūra.
Gyvenimo aprašymas
erika.griuckaityte@vdu.lt

Eglė Petrauskaitė


Dėstomi dalykai: korėjiečių kalba ir kultūra, Korėjos kultūros istorija.
Gyvenimo aprašymas
egle.petrauskaite@vdu.lt

Simona Kumpė


Dėstomi dalykai: Japonų kalba ir kultūra, Japonijos kultūros istorija, Rytų ir vakarų kultūrų sąveika
CRIS
simona.kumpe@vdu.lt

Justinas Pekarskas


Dėstomi dalykai: Norvegų kalba ir kultūra V, Norvegų kalba ir kultūra VI, Dalykinė norvegų kalba
Gyvenimo aprašymas
justinas.pekarskas@vdu.lt 

Kayako Takagi


Dėstomi dalykai: japonų kalba ir kultūra.
CRIS
kayako.takagi@vdu.lt

Aušra Urbanavičiūtė


Dėstomi dalykai: Kalbų tipologija ir kontaktai
Gyvenimo aprašymas
ausra.urbanaviciute@vdu.lt

Ugnė Vaičiulytė


Gyvenimo aprašymas
ugne.vaiciulyte@vdu.lt

 

 

Vaida Rakaitytė


Darbo tema: Etninės kultūros reprezentavimas Lietuvos muziejuose
Vadovas: doc. dr. Arūnas Vaicekauskas
Gyvenimo aprašymas
vaida.rakaityte@vdu.lt

Karina Račaitytė


Darbo tema: Kauno gyventojų tapatybė: atminties kaita XX a. vid. – XXI a. pr. naratyvuos
Vadovė doc. dr. R. Račiūnaitė-Paužuolienė
Gyvenimo aprašymas
taruskaite.karina@gmail.com

 

Karolė Müller


Darbo tema: XX a. okupacinių traumuojančių patirčių vaizdavimas ir kolektyvinės atminties formavimas Pietų Korėjos ir Lietuvos švietime
Dėstomi dalykai: Korėjiečių kalba
Gyvenimo aprašymas
karole.miuller@vdu.lt

Nijolė Vailionytė


Darbo tema: Bevaikystės fenomenas XX a. vid. – XXI a. Lietuvos miestuose
Vadovė: doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
Gyvenimo aprašymas
nijole.vailionyte@stud.vdu.lt