Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Katedroje dirba Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Kanados ir kitų šalių pedagogai ir mokslininkai. Dėstytojai atlieka literatūrologijos, vertimo mokslo, kontrastinės lingvistikos, stilistikos, teksto lingvistikos, sociolingvistikos, užsienio kalbų dėstymo metodikos, kalbos ugdymo ir kitus tarpdisciplininius mokslinius tyrimus. Jie aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, skaito paskaitas Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių universitetuose, priklauso Lietuvos ir tarptautinėms mokslininkų bei pedagogų asociacijoms, yra šalies ir užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai, mokslo sričių ekspertai. Be mokslinės veiklos, katedros darbuotojai kartu su studentais nuolat rengia mokslo sklaidos renginius: dalyvauja mokslo festivaliuose, organizuoja kasmetines vertimo dirbtuves, studijų keliones, tarptautines vasaros mokyklas, parodas, filmų peržiūras ir kvalifikacijos kėlimo seminarus.

Luca Pavan


Dėstomi dalykai:  italų kalba ir kultūra, italų kalba ir dalykinė komunikacija
luca.pavan@vdu.lt

Maria Jose de Urraza


Mokslinių tyrimų sritys: edukologija ir edukacinė antropologija.
Gyvenimo aprašymas
majodeurraza@gmail.com

Markus Florian Polzer

Vizituojantis DAAD dėstytojas


Mokslinių tyrimų sritys: tipografika ir paratekstai kaip religinio identiteto konstravimo priemonės Europoje ir Šiaurės Amerikoje išleistose knygose
Gyvenimo aprašymas
markus.polzer@vdu.lt

Sidona Žvaliauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: dalykinių tekstų vertimas, vokiečių kaip užsienio kalbos mokymas, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
sidona.zvaliauskiene@vdu.lt

Thomas Bieker

Vokiečių kalbos asistentas (DAAD – Vokietijos akademinių mainų tarnyba)


thomas.bieker@vdu.lt
Gyvenimo aprašymas

Donata Berūkštienė


Darbo tema: Teisinių tekstų žanriniai ypatumai ir vertimas: tekstynais paremta analizė.
Vadovė: prof. dr. J. Ruzaitė.
Gyvenimo aprašymas
donata.berukstiene@vdu.lt

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė


Darbo tema: Vokiečių ir lietuvių dalykinės verslo kalbos ir komunikacijos analizė (verslo derybų pavyzdys).
Vadovė: doc. dr. Rūta Eidukevičienė.
Gyvenimo aprašymas
gintare.gelunaite-malinauskiene@vdu.lt

Ilona Filipenkovaitė


Darbo tema: Kuršių nerijos aprašymai XIX-XX a. vokiečių literatūroje: fikcija ir tikrovė
Vadovė: prof. dr. Sigita Barniškienė
ilona.filipenkovaite@vdu.lt
Gyvenimo aprašymas

 

Inga Janavičienė


Darbo tema: Kultūrinės tapatybės perteikimas lietuvių prozos vertimuose į anglų kalbą
Vadovė: doc. dr. Irena Ragaišienė
Gyvenimo aprašymas
inga.janaviciene@vdu.lt