Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Katedroje dirba Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Kanados ir kitų šalių pedagogai ir mokslininkai. Dėstytojai atlieka literatūrologijos, vertimo mokslo, kontrastinės lingvistikos, stilistikos, teksto lingvistikos, sociolingvistikos, užsienio kalbų dėstymo metodikos, kalbos ugdymo ir kitus tarpdisciplininius mokslinius tyrimus. Jie aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, skaito paskaitas Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių universitetuose, priklauso Lietuvos ir tarptautinėms mokslininkų bei pedagogų asociacijoms, yra šalies ir užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai, mokslo sričių ekspertai. Be mokslinės veiklos, katedros darbuotojai kartu su studentais nuolat rengia mokslo sklaidos renginius: dalyvauja mokslo festivaliuose, organizuoja kasmetines vertimo dirbtuves, studijų keliones, tarptautines vasaros mokyklas, parodas, filmų peržiūras ir kvalifikacijos kėlimo seminarus.

Anita Obenaus

Vokiečių kalbos asistentė (DAAD – Vokietijos akademinių mainų tarnyba)


anita.obenaus@vdu.lt

Donata Berūkštienė


Darbo tema: Teisinių tekstų žanriniai ypatumai ir vertimas: tekstynais paremta analizė.
Vadovė: prof. dr. J. Ruzaitė.
Gyvenimo aprašymas
donata.berukstiene@vdu.lt

Elise Vielles

Prancūzų kaip užsienio kalbos dėstymo specialistė


elise.vielles@vdu.lt

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė


Darbo tema: Vokiečių ir lietuvių dalykinės verslo kalbos ir komunikacijos analizė (verslo derybų pavyzdys).
Vadovė: doc. dr. Rūta Eidukevičienė.
Gyvenimo aprašymas
gintare.gelunaite-malinauskiene@vdu.lt

Inga Janavičienė


Darbo tema: Kultūrinės tapatybės perteikimas lietuvių prozos vertimuose į anglų kalbą
Vadovė: doc. dr. Irena Ragaišienė
Gyvenimo aprašymas
inga.janaviciene@vdu.lt

Ilona Filipenkovaitė


Darbo tema: Kuršių nerijos aprašymai XIX-XX a. vokiečių literatūroje: fikcija ir tikrovė
Vadovė: prof. dr. Sigita Barniškienė
ilona.filipenkovaite@vdu.lt
Gyvenimo aprašymas

 

Laura Bakšytė


Dėstomi dalykai: italų kalba ir kultūra.
laura.baksyte@vdu.lt

Fabrizio Mazzella


Dėstomi dalykai: italų kalba ir kultūra, italų kaip užsienio kalbos dėstymo metodika
fabrizio.mazzella@vdu.lt

Luca Pavan


Dėstomi dalykai:  italų kalba ir kultūra, italų kalba ir dalykinė komunikacija
luca.pavan@vdu.lt