Tarptautinės praktikos galimybės

Erasmus+ praktika

Erasmus+ studentų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje. Ši praktika suteikia studentui galimybių prisitaikyti prie ES darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, praplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 6 mėnesių su galimybe prasitęsti praktiką. Per vieną mėnesį praktika turi trukti ne mažiau kaip 130 val. ir ne daugiau kaip 160 valandų. 40 darbo valandų – 1,5 ECTS kredito

Erasmus+ praktikų konkursai Vytauto Didžiojo universitete organizuojami keletą kartų per metus. Paramą gali gauti tik gerai besimokantys ir akademinių skolų neturintys studentai.

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • studentams, kurie turi priimančios įmonės / organizacijos sutikimą juos priimti Erasmus+ praktikai.

Atrankos kriterijai:

 • studento motyvacija;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai.

Plačiau apie Erasmus+ praktiką.

Praktika su VDU Mobilumo stipendija

VDU remiama programa studentų praktikai įmonėje ar organizacijoje užsienio šalyje, kuri nepriklauso Europos Sąjungoje. Ši tarptautinė praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie pasirinktos šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą. 

Bendroji informacija

 1. Praktikos trukmė nuo 1 iki 3 mėn.
 2. Paraiškos studentų praktikai priimamos du kartus per metus (rugsėjo ir balandžio mėn.).
 3. Praktiką galima atlikti visame pasaulyje išskyrus ES ir EEE šalis.
 4. Praktika turėtų prasidėti ne anksčiau kaip 2020-01-01 ir baigtis ne vėliau kaip 2020-08-31
 5. Apie atrankos rezultatus studentai bus asmeniškai informuojami el. paštu iki gruodžio 10 d.

Daugiau informacijos apie praktiką su VDU Mobilumo stipendija.

 

Praktika lituanistinėse mokyklose, lituanistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) kasmet skelbia konkursą studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse pagal Fondo direktoriaus patvirtintą programos įgyvendinimo tvarką.

Galima praktikų trukmė – 2–6 mėnesiai.

Praktikos galimos šiose Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) patvirtintose institucijose (N. B. žemiau nurodytas sąrašas skelbtas 2018 / 2019 m. m. konkurse, jis kasmet atnaujinamas):

 1. Formalios lituanistinės mokyklos
 2. Lituanistikos centrai
 3. Neformalios lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės ES ir EEE šalyse
 4. Neformalios lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės kitose šalyse

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų ES šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI) visų pakopų ir visų studijų krypčių studijose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui. 

Daugiau informacijos apie praktiką.