Filosofijos katedra

Filosofijos katedra įsikūrusi Humanitarinių mokslų fakultete, joje vykdomos bakalauro (Filosofija) ir magistro (Praktinė filosofija) studijų programos. Katedros dėstytojai ir doktorantai dirba ties šiuolaikinės filosofijos tyrimais: šiuolaikine etika ir estetika, socialine ir politine filosofija, politine antropologija, fenomenologija, biopolitika, ekosofija, laiko ir atminties teorijomis, feminizmo filosofija.

Dr. Mantas Antanas Davidavičius

Katedros vedėjas


Mokslinių tyrimų sritys: eko-filosofija, biopolitikos teorijos
Mokslinių publikacijų sąrašas
mantas.davidavicius@vdu.lt

Prof. dr. Audronė Žukauskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė filosofija, Deleuze’o ir Guattari filosofija, biopolitika, biofilosofija, posthumanizmas
Mokslinių publikacijų sąrašas
audrone.zukauskaite@vdu.lt

 

 

Prof. dr. Dalius Jonkus


Mokslinių tyrimų sritys: fenomenologija, Lietuvos filosofijos istorija, kultūros filosofija
Mokslinių publikacijų sąrašas
dalius.jonkus@vdu.lt

Prof. dr. Gintautas Mažeikis


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė socialinė ir politinė filosofija, kritinė teorija, Renesanso epochos filosofija

Gyvenimo aprašymas
gintautas.mazeikis@vdu.lt

Prof. dr. Jay Daniel Mininger


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė estetika, psichoanalizė kaip filosofija, šiuolaikinė politinė filosofija
Mokslinių publikacijų sąrašas
jay.mininger@vdu.lt

Prof. dr. Tatjana Aleknienė


Mokslinių tyrimų sritys: antikos filosofija, Platono dialogai ir platonizmo tradicija, ankstyvoji graikiškoji krikščionių raštija
Gyvenimo aprašymas
tatjana.alekniene@vdu.lt

Doc. dr. Tomas Kavaliauskas


Mokslinių tyrimų sritys: politinė filosofija, filosofija ir žmogaus teisės, Europos tapatybė ir regionistika, disidentai ir socialinė kritika, verslo etika, meno filosofija, kūrybinis (prozos) rašymas
Mokslinių publikacijų sąrašas
tomas.kavaliauskas@vdu.lt

Doc. Dr. Viktoras Bachmetjevas


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė etika, XIX-XX a. filosofija
viktoras.bachmetjevas@vdu.lt

Dr. Bronė Gudaitytė


Mokslinių tyrimų sritys: religijos filosofija, Viduramžių filosofija, Rytų filosofija
brone.gudaityte@vdu.lt 

Dr. Jurga Jonutytė


Mokslinių tyrimų sritys: filosofinė naratologija, atminties ir laiko teorijos, ekosofija, negalios filosofija
jurga.jonutyte@vdu.lt

Kęstutis Mosakas


Mokslinių tyrimų sritys: Moralinės ir juridinės teisės mąstantiems robotams
kestutis.mosakas@vdu.lt

Adas Diržys


Darbo tema: Transcendentalumo problema šiuolaikinių realizmų kontekste
Vadovas: prof. dr. Gintautas Mažeikis
adas.dirzys@stud.vdu.lt

Gintaras Sungaila


Darbo tema: Filosofinė Rytų Bažnyčios liturgijos egzegezė II-VIII a. tekstuose
Vadovas: prof. dr. Tatjana Aleknienė
gintaras.sungaila@vdu.lt

LINARTAS TUOMAS


Darbo tema: Georges’o Bataille’o filosofija kaip libidinės ekonomikos teorijos paradigma
Vadovas: dr. Jurga Jonutytė
linartas.tuomas@vdu.lt

JOKŪBAS ANDRIJAUSKAS


Darbo tema: Žmogiškumo problematika F. Nietzsche’ės filosofijoje: tarp postmodernios ir naturalistinės prieigų
Vadovas: prof. dr. Gintautas Mažeikis
jokubas.andrijauskas@vdu.lt

ŽYGIMANTAS MENČENKOVAS


Darbo tema: Miesto ir gamtos santykis: nuo priešpriešos iki sambūvio
Vadovas: prof. dr. Dalius Jonkus
zygimantas.mencenkovas@vdu.lt

Rūta Šileikytė-Zukienė


Darbo tema: Neoplatoninės minties įtaka Boetijaus Filosofijos paguodos vertimui į senąją anglų kalbą
Vadovas: prof.dr. Tatjana Aleknienė
ruta.zukiene@stud.vdu.lt