Mokslas

Fakulteto dėstytojai ir mokslininkai nuolat dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, rengia mokslo konferencijas, kelia kvalifikaciją stažuotėse ir seminaruose, rūpinasi mokslo tyrimų rezultatų sklaida.

Fakulteto akademiniame gyvenime taip pat aktyviai dalyvauja jaunieji mokslininkai ir studentai, kuriems suteikiamos palankios sąlygos kartu su tyrimų vadovais vykdyti mokslo projektus, gilinti konkrečios mokslų krypties teorines ir metodologines žinias, gauti  paramą tarptautinėms stažuotėms ir mokslinėms konferencijoms.