Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Katedroje dirba Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Kanados ir kitų šalių pedagogai ir mokslininkai. Dėstytojai atlieka literatūrologijos, vertimo mokslo, kontrastinės lingvistikos, stilistikos, teksto lingvistikos, sociolingvistikos, užsienio kalbų dėstymo metodikos, kalbos ugdymo ir kitus tarpdisciplininius mokslinius tyrimus. Jie aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, skaito paskaitas Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių universitetuose, priklauso Lietuvos ir tarptautinėms mokslininkų bei pedagogų asociacijoms, yra šalies ir užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai, mokslo sričių ekspertai. Be mokslinės veiklos, katedros darbuotojai kartu su studentais nuolat rengia mokslo sklaidos renginius: dalyvauja mokslo festivaliuose, organizuoja kasmetines vertimo dirbtuves, studijų keliones, tarptautines vasaros mokyklas, parodas, filmų peržiūras ir kvalifikacijos kėlimo seminarus.

Prof. dr. Aurelija Leonavičienė

Katedros vedėja


Mokslinių tyrimų sritys: vertimo teorija ir kritika, kontrastinė lingvistika, teksto lingvistika, stilistika, pragmatika, tekstynų lingvistika.
Gyvenimo aprašymas
aurelija.leonaviciene@vdu.lt

Daiva Kielaitė

Referentė


daiva.kielaite@vdu.lt

Prof. dr. Sigita Barniškienė


Mokslinių tyrimų sritys: teksto lingvistika, literatūrinė komparatyvistika, vokiečių ir lietuvių kultūriniai ryšiai.
Gyvenimo aprašymas
sigita.barniskiene@vdu.lt

Prof. habil. dr. Milda Julija Danytė


Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių diasporos istorija, kultūra, literatūra, tapatybės problematika, Žemaitės kūryba, feminizmas, populiarios literatūros žanrai, detektyviniai romanai įvairių šalių lyginamajame kontekste, vaikų ir paauglių literatūra anglų kalba, literatūrinio vertimo problematika.
Gyvenimo aprašymas
milda.danyte@vdu.lt

Prof. dr. Violeta Kalėdaitė


Mokslinių tyrimų sritys: kalbų tipologija, kontrastyvinė lingvistika, tekstynų lingvistika, vertimo studijos, daugiakalbystė, kalbų politika.
Gyvenimo aprašymas
violeta.kaledaite@vdu.lt

Prof. dr. Jūratė Ruzaitė


Mokslinių tyrimų sritys: diskurso analizė, kalba ir ideologija, sakytinis ir rašytinis akademinis diskursas, tekstynų lingvistika, netiksli kalba.
Gyvenimo aprašymas
jurate.ruzaite@vdu.lt

Prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė


Mokslinių tyrimų sritys: literatūrologija, JAV ir Europos studijos, anglų kalbos dėstymo metodologija.
Gyvenimo aprašymas
ingrida.zindziuviene@vdu.lt

Doc. dr. Rūta Eidukevičienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė vokiečių literatūra ir literatūros kritika,  lyginamoji literatūra, literatūros ir kultūros sąsajos, dalykinės kalbos tyrinėjimai.
Gyvenimo aprašymas
ruta.eidukeviciene@vdu.lt

Doc. dr. Stefano Lanza


Mokslinių tyrimų sritys: leksikologija, kalbų santykiai, etimologija, lietuvių kalbos filologija.
Gyvenimo aprašymas
stefano.lanza@vdu.lt

Doc. dr. Irena Ragaišienė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė anglų literatūra ir literatūros kritika, populiarioji literatūra, lyginamoji literatūra, lyčių studijos, ekokritika, literatūrinis vertimas, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
irena.ragaisiene@vdu.lt

Doc. dr. Audronė Raškauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: gotikinė literatūra, moterų literatūra, lyginamoji literatūra, autobiografinė literatūra, akademinis rašymas, kultūrologija, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
audrone.raskauskiene@vdu.lt

Dr. Moreno Bonda


Mokslinių tyrimų sritys: XVII a. idėjų istorija, XVII a. Lietuvos istoriografija, italų ir lietuvių kultūriniai ryšiai, italų kalbos filologija.
Gyvenimo aprašymas
moreno.bonda@vdu.lt

Dr. Jolanta Kovalevskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, frazeologija, terminologija ir leksikografija, leksinė gramatika.
Gyvenimo aprašymas
jolanta.kovalevskaite@vdu.lt

Dr. Inga Litvinavičienė


Mokslinių tyrimų sritys: prancūzų literatūra, vertimo teorija.
Gyvenimo aprašymas
inga.litvinaviciene@vdu.lt

Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda


Mokslinių tyrimų sritys: tradicinis ir dabartinis folkloras, vaikų kultūra, Lietuvos ir Viduržemio jūros šalių kultūriniai ryšiai, kultūrinių realijų perteikimas vertimuose.
Gyvenimo aprašymas
jurgita.macijauskaite-bonda@vdu.lt

Dr. Jurgita Vaičenonienė


Mokslinių tyrimų sritys: vertimo teorija, tekstynais paremtos vertimo studijos, vertimo pedagogika, tekstynų lingvistika, tekstynų stilistika, šnekamosios ir oficialiosios anglų kalbos mokymas.
Gyvenimo aprašymas
jurgita.vaicenoniene@vdu.lt

Dr. Teresė Ringailienė


Mokslinių tyrimų sritys: multimodalioji diskurso analizė, akademinis diskursas, mokslo populiarinimo diskursas, žanro analizė, tekstynų lingvistika, vertimas.
Gyvenimo aprašymas
terese.ringailiene@vdu.lt

Sidona Žvaliauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: dalykinių tekstų vertimas, vokiečių kaip užsienio kalbos mokymas, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
sidona.zvaliauskiene@vdu.lt

Kristina Aurylaitė


Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė dramaturgija, dramaturgijos teorijos; Kanados ir Pietų Afrikos literatūra, kultūra; etninių mažumų literatūra; postkolonializmo, multikultūralizmo studijos; vizualumo aspektai šiuolaikinėje literatūroje; naratologija, kinematografinis, skaitmeninis naratyvas
Gyvenimo aprašymas
kristina.aurylaite@vdu.lt

Maria Jose de Urraza


Mokslinių tyrimų sritys: edukologija ir edukacinė antropologija.
Gyvenimo aprašymas
majodeurraza@gmail.com

Donata Berūkštienė


Darbo tema: Teisinių tekstų žanriniai ypatumai ir vertimas: tekstynais paremta analizė.
Vadovė: prof. dr. J. Ruzaitė.
Gyvenimo aprašymas
donata.berukstiene@vdu.lt

Claudia Filippelo


Mokslinių tyrimų sritys:
Gyvenimo aprašymas
claudia.filippello@vdu.lt

Doc. Dr. Novella di Nunzio


Mokslinių tyrimų sritys:
Gyvenimo aprašymas
novella.di.nunzio@vdu.lt

Inga Janavičienė


Darbo tema: Kultūrinės tapatybės perteikimas lietuvių prozos vertimuose į anglų kalbą
Vadovė: doc. dr. Irena Ragaišienė

Gyvenimo aprašymas
inga.janaviciene@vdu.lt