Tarptautinė konferencija apie jaunimo subkultūras

Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūros tyrimų centras kviečia mokslininkus teikti pranešimų pasiūlymus trečiajai tarptautinei mokslinei konferencijai „Tarpdisciplininiai grupių tyrimai: Jaunimo subkultūra, pasaulėžiūros ir gyvenimo būdas”, kuri vyks gegužės 5-6 dienomis.

Konferencijos organizatoriai laukia tiek įvairių disciplinų empirinių ir teorinių pranešimų, tiek ir tarpdisciplininio požiūrio į jaunimo subkultūrų tyrimus, kurie sujungtų socialinių ir humanitarinių mokslų perspektyvas ir metodus. Kviečiame konferencijoje dalyvauti ir mokslininkus, kurie naudoja skaitmenines priemones, skirtas rinkti, analizuoti ar rodyti duomenis bei prisideda prie įvairių subkultūrų reiškinio tyrimų, praturtinančių akademinę šio reiškinio sampratą.

Konferencijoje dalyvauti kviečiami ne tik daug pranešimų jau skaitę tyrėjai, bet ir jaunieji mokslininkai bei studentai. Organizatoriai laukia atskirų pranešimų, bei kviečia siūlyti ir sekcijas (nuo 3 iki 4 pranešėjų grupėje).

Pranešimui leidžiamas laikas: 15 minučių pranešimas + 5 minutės diskusijoms.
Santraukos pateikimo terminas 2017 m. kovo 17 diena.
Pranešimas apie dalyvavimą konferencijoje bus pateiktas 2017 m. balandžio 3 dieną.

Praėjusių metų konferencijos nuotraukų galerija: ktc.vdu.lt/moksline-konferencija-tarpdisciplininiai-visuomenes-grupiu-tyrimai-2/
Praktinio seminaro nuotraukų galerija: ktc.vdu.lt/praktinis-seminaras/

Daugiau informacijos: ktc.vdu.lt/konferencija/
Naujienas apie konferenciją sekite: ktc.vdu.lt/