Apie ką mes čia? Bakalauro programa Lietuvių filologija ir leidyba

Bakalauro studijų programoje Lietuvių filologija ir leidyba derinamos kalbos, leidybos ir literatūros sritys, todėl programą baigę studentai studijų metu įgytas žinias ir patirtį gali pritaikyti žymiai įvairesnėse veiklose, darbuose, srityse:

  • leidyklose (kurti leidinio maketą, paruošti tekstą publikavimui, tvarkyti iliustracijas, retušuoti nuotraukas, parinkti tinkamą dizainą);
  • versle (aprašyti įmonės veiklą, produktus ir paslaugas tinklalapiuose, elektroninėse parduotuvėse ar kataloguose, skelbti naujienas, akcijas ir pasiūlymus slankiojančiose reklamose ar socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, Facebook, Instagram, kurti raktažodžių (SEO) straipsnius);
  • žiniasklaidoje (imti interviu, rašyti, maketuoti straipsnius, rengti (įmonių) pranešimus spaudai);
  • įvairiose (valstybės) institucijose (rengti administracinio stiliaus tekstus, pildyti paraiškas įvairiems projektams);
  • kūrybinėse erdvėse (kurti savo tekstus, tinklaraščius, rašyti renginių, filmų, knygų recenzijas, kurti scenarijus net ir įvairioms laidoms, platinamoms Youtube ar kituose kanaluose);
  • kultūrinėje srityje (kritiškai, argumentuotai reaguoti į kultūros procesus);
  • mokymo / dėstymo srityje (mokyti užsieniečius lietuvių kalbos, greta pabaigus papildomas studijas – dirbti mokyklose) ir pan.

KALBA, LITERATŪRA, LEIDYBA

Programoje Lietuvių filologija ir leidyba studijuodami kalbos dalykus studentai išmoksta gramatinių taisyklių, kad teksto kūrėjas gebėtų ne tik pats kurti taisyklingą tekstą, bet redaguoti kitų autorių tekstus, juos adaptuoti, atsižvelgiant į stilių, auditoriją, tikslą ir kt. Juk jaunimui ir senjorams skirtų prekių aprašymas, reklama, kvietimas įsigyti prekę skiriasi? O kaip skiriasi? Kokios kalbos ypatybės daro tekstą artimą jaunimui? Literatūros dalykai ne tik supažindina su įvairios stilistikos kūriniais, bet ir aprėpia platų kultūrologinį interesą, padeda suvokti šiuolaikinių idėjų ir estetikų kaitos procesus, tyrinėti kontekstus, juos argumentuotai analizuoti. Leidybos dalykuose susitelkiama į leidybinių procesų išmanymą ir įvairių tekstų parengimą spaudai. Visi šie gebėjimai suformuoja lankstų, detalėms atidų, kruopštų, kūrybingą, gebantį pagrįsti tekstų kūrėją. O tokių tekstų rašytojų (dažnai vadinamų angl. copywriter) poreikis vis auga.

PRAKTIKA

Svarbu ir tai, kad greta programoje numatytų studijų dalykų, dalyvausi dviejose praktikose. Leidybos praktikos metu išmoksi kurti leidinio maketą, paruošti tekstą publikavimui, tvarkyti iliustracijas, retušuoti nuotraukas, parinkti tinkamą dizainą. Taip pat susipažinsi su leidyklų ir redakcijų darbu, komunikacijos strategijomis, leidybos procesu – nuo teksto gimimo iki knygos ar žurnalo atsiradimo lentynoje arba el. terpėje. Per redagavimo praktiką redaguosi tekstus, mokysiesi teorines kalbos kultūros žinias pritaikyti praktiškai, susipažinsi su kalbos redaktoriaus, techninio redaktoriaus, stilisto, korektoriaus darbo specifika, išmoksi naudotis elektroniniais redagavimo darbui reikalingais resursais ir priemonėmis. Pasižvalgykite, po studentų darbus, kuriuos jie atliko studijuodamy dalykus Leidybos procesai, Leidybos praktika.

KITOS KOMPETENCIJOS

O be to! Greta specialybinių dalykų (peržiūrėk visus dalykus) galėsi pasiimti ir kitų dalykų (ar gretutines studijas) pavyzdžiui, kiną, architektūrą, psichologiją, teisę, vadybą, retoriką, įvairių užsienio kalbų. Šie dalykai leis praplėsti Tavo asmeninį ir / ar profesinį akiratį, o gal paskatins derinti tai, kas, regis, nesuderinama, ir tuo tapsi unikalus, baigęs bakalauro studijas! O kur dar kūrybos realizacija ir veikla Akademiniame literatų klube, retorių studijoje Declamationes, verslumo ir kitų kompetencijų ugdymas Verslo praktikų centre Studentų atstovybėje ir kituose akademiniuose ir studentų klubuose.

LAUKIAME TAVĘS LIETUVIŲ FILOLOGIJOS IR LEIDYBOS STUDIJOSE!

Daugiau apie PRIĖMIMO SĄLYGAS, programoje STUDIJUOJAMUS DALYKUS, studijų APLINKĄ. Virtualiai pasivaikščiokite po VDU, PARSISIŲSKITE LANKSTINUKĄ!