Centro projektai

Vykdomi / vykdyti projektai

1. Europos Komisijos remiami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai

1.1 Koordinuojami / koordinuoti projektai:

FREPY – Friendly Resources for Playful Therapy, reg. nr. 503551-LLP-1-2009-1-Lt-Comenius-CMP. Koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. 2009–2011 m.

1.2 Partneriniai projektai:

COST IS0804– Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. Koordinavo Izraelio Bar-Ilan universitetas. Vadovė dr. Sh. Armon-Lotem. 2008–2012 m.

Pre-and Protomorphology in Language Acquisition – koordinavo Austrijos mokslų akademija. Vadovas prof. W. U. Dressler.

COST A33Cross-linguistically robust stages of children’s linguistic performance. Koordinavo Berlyno bendrosios kalbotyros centras (ZAS). Vadovas dr. U. Sauerland. 2006–2010 m.

CLAD Crosslinguistic Language Diagnosis. Koordinavo Londono universiteto koledžas (London University College). Vadovė prof. H. J. K. Vas der Lely. 2007–2009 m.

MOLANNetwork for the exchange of information about good practices that serve to motivate language learners. Koordinavo Berlyno laisvasis universitetas (Freie Universität Berlin). Vadovas W. Mackiewicz.

Be multilingual!Raising motivation of foreign language learners by implementing modern ways of learning in the tourist sector. Koordinavo Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. Vadovė K. Doerr.

Hook up!CE Language Learning Gateway. Koordinavo Campus Europea. Vadovė M. Gonzalez.

2. Lietuvos institucijų remiami mokslinių tyrimų projektai

2.1 Koordinuojami / koordinuoti projektai:

Lietuvių vaikų kalbos ilgalaikio stebėjimo tekstyno formavimas. Finansuojama LMT pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Vadovė dr. Ingrida Balčiūnienė. 2012–2013 m.

Lietuvių vaikų kalba: įtakos ir tendencijos. Finansuota LMT. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. 2009–2011 m.

Leksinės ir gramatinės sakytinės lietuvių kalbos ypatybės: tekstyno analizė. Finansuota VMSF. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. 2009 m.

COST IS0804 – Daugiakalbės visuomenės kalbos sutrikimai: lingvistinių tyrimų gairės. Finansuota TPA. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. 2009 m.

COST A33 – Vaikų kalbinė raida ir kalbos sutrikimų diagnozė: tipologiniai kalbų tyrimai ir praktinis taikymas. Finansuota TPA. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. 2006–2009 m.

Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno kūrimas.  Finansuotas VMSF. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. 2007–2008 m.

Šnekamosios lietuvių kalbos tekstynas: skaitmeninimas ir gramatinis anotavimas. Finansuota VMSF. Vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė. 2006 m.

2.2 Partneriniai projektai

Lietuvos miestai ir miesteliai. Lietuvos kalbinis žemėlapis. Koordinuoja Vilniaus universitetas. Vadovė doc. dr. M. Ramonienė. Finansuojama LMT. 2010–2013 m.

Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose. Koordinavo Vilniaus universitetas. Vadovė doc. dr. M. Ramonienė. Finansuota VMSF. 2007–2009 m.