2016/2017 m.m. „Erasmus+“ praktikos konkurso rezultatai

hands-people-woman-working

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Tarptautinių ryšių tarnyba (TRT) skelbia pirmojo 2016/2017 studentų bei absolventų Erasmus+ praktikų konkurso rezultatus, ir primena, kad jau vyksta ir antrasis konkursas studentų ir būsimų absolventų „Erasmus+“ praktikai 2016/2017 m. m. Atrankos dokumentus galima siųsti iki 2017 m. sausio 31 d.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėn. Atrankose gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką) nėra išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) Erasmus studijų/praktikos laikotarpio.

Dokumentai atrankai

Atrankos dokumentai Erasmus+ studentų praktikai:

Atrankoje gali dalyvauti I–III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Praktika turi baigtis iki 2017 m. rugsėjo 29 d. (paskutiniojo kurso studentų praktika turi baigtis iki bandomųjų gynimų).

Atrankos dokumentai Erasmus+ absolventų praktikai:

Atrankoje gali dalyvauti I – III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutinio kurso studentai. Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgijimo) ir turi baigtis per vienerius metus nuo studijų baigimo datos.

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • Studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus Erasmus praktikos mobilume.

Atrankos kriterijai

 • studento motyvacija;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
 • praktikos atitikimas studijų programai;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai. Visų pakopų pirmojo kurso studentams: pirmojo semestro mokymosi rezultatai, neturint – bakalauro/magistrantūros diplomo priedėlyje atsispindintys mokymosi rezultatai.

Atrankos kriterijų eiliškumas nėra apibrėžtas. Fakultetai turi teisę nustatyti, viešai paskelbti ir atrankos metu taikyti atskirą kriterijų eiliškumą bei papildomus kriterijus.

Atrankos rezultatai bus skelbiami VDU tinklapyje, skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas atrankoje dalyvavęs studentas bus informuotas el. paštu 2017 m. vasario 13 d.

Daugiau informacijos

Kontaktinis asmuo:
 • Konstantinas Kurževas
 • Adresas S. Daukanto g. 27–308 (VMU International Office)
 • Telefonas (8 37) 327 987
 • El. paštas konstantinas.kurzevas@vdu.lt