Žemaitiu sueiga „Aš po žalią, klampią Žemaitiją…“

Lapkritė 21 deina Mykola Žilinska dailis galerijuo Žemaitėjės 800 metu paminavuojėma pruoga vyka Kauna žemaitiu sueiga „Aš po žalią, klampią Žemaitiją…“. Pristatiem Eugenijaus Rene knyga „Žemaičių vaizdeliai“, katra išversta prof. Reginos Koženiauskienės.

Dainiavuom žemaitėškas Andriaus Kulikauska dainas, katras dainiava žemaitis iš Plungės Mindaugas Rumšas. Sakiem žemaitiu poezija, rokavuomies žemaitiška. Diskutavuom api Žemaitėjė, XIX a. bajuorus su prof. Regina Koženiauskiene, prof. Sauliumi Pivoru, magistrantu Martynu Butkumi. Žemaitiu sueiga vedi žemaitis iš Telšių Dovydas Beržinis. Fotografava musa bičiulis Antanas Untydi.

Diekavuojam visym tėp gausė susirinkusyms žemaitėm, Žemaitiu kultūras draugėjės nariam i lietuviam. Bova dėdeli garbie i pasididžiavėms Žemaitėje, svetingumu i geruom žmonių dūšeliem.