Vyksta VDU absolvento Igno Bielevičiaus vardinės stipendijos konkursas

 

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Informatikos fakulteto (IF) absolventas Ignas Bielevičius, 2009 m. baigęs bakalauro studijas universitete, 2020 m. įsteigė ir kiekvienais metais skiria dvi vienkartines savo vardo stipendijas VDU studentams, kurių vienos dydis – 500 eurų. Šios stipendijos tikslas – finansiškai skatinti studentus už jų sėkmingus studijų rezultatus bei aktyvią mokslinę ir (ar) visuomeninę veiklą.

Pretendentai, norintys gauti Igno Bielevičiaus vardines stipendijas, turi atitikti šiuos atrankos kriterijus:

  • studijuoti II-ame ar vėlesniame pirmos studijų pakopos ir (ar) vientisųjų studijų nuolatinių studijų formos kurse
  • bendras teigiamų išklausyto studijų dalykų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8,00 (aštuoni) balai
  • užsiima aktyvia moksline, socialine ir (ar) visuomenine veikla Universitete ir už jo ribų studijų Universitete metu
SVARBU: į stipendiją negali pretenduoti ankstesnių metų stipendijos laureatai.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse Igno Bielevičiaus vardinei stipendijai gauti, iki š. m. gruodžio 20 d. el. paštu studentas@vdu.lt turi pateikti:

  • laisvos formos motyvacinį laišką stipendijai gauti
  • savo gyvenimo ir (ar) veiklos aprašymą, kuriame atsiskleistų mokslinė, socialinė ir (ar) visuomeninė veikla universitete ir už jo ribų

Sprendimą dėl stipendijos skyrimo priims pats stipendijos steigėjas. Vardinės stipendijos bus paskirtos iki 2022 m. gruodžio mėn. pabaigos apie tai viešai informuojant.

Apie stipendijos steigėją

Stipendijos steigėjas I. Bielevičius šiuo metu užsiima veikla, jungiančia informacines technologijas su finansų rinkomis. Jis teigia, kad už savo atradimus yra dėkingas VDU ir neabejoja, jog jaunų žmonių skatinimas atveria duris dar didesnėms galimybėms ir naujiems pasiekimams, todėl tai daryti yra būtina.