Vyksta studentų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“

Universitete prasidėjo studentų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“, vykdoma kiekvieno semestro pabaigoje. Bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių studijų studentai kviečiami pateikti nuomonę apie dėstytojų ir savo darbą rudens semestro studijų dalykuose. Apklausa anoniminė.

Pasitarus su universiteto bendruomene, apklausa bus vykdoma lapkričio 11 – gruodžio 1 dienomis, iki pagrindinės egzaminų sesijos. Planuojama, kad rezultatus dėstytojai matys sausio pradžioje. Toks pasirinkimas inicijuotas  siekiant didesnio objektyvumo:

  1. studentai objektyviau galėtų pateikti savo nuomonę apie dėstymą ir studijavimą, kurios neįtakotų gautas galutinis pažymys;
  2. baigiant studijų dalyką ir organizuojant galutinį studentų atsiskaitymą (daugelyje studijų dalykų), dėstytojų neįtakotų studentų nuomonė, išreikšta apklausoje.

Apklausa yra apibendrinančio pobūdžio, dėstytojai į studentų pasiūlymus galės reaguoti rengiantis kito semestro studijų dalykams.

Apklausoje išsakyta nuomonė yra reikšminga studijų kokybės sprendimų priėmimui. Studentus kviečiame skirti savo laiką ir dalyvauti apklausoje – pateikti nuomonę ir tokiu būdu įtakoti studijų kokybę. Apklausą rasite universiteto studentų portalo pagrindiniame lange pavadinimu „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“.

Dėstytojus prašome paraginti studentus dalyvauti apklausoje „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“. Kai apklausos rezultatai bus prieinami, kviesime atsižvelgti į pateiktą studentų nuomonę ir supažindinti su priimtais sprendimais kitus studentus pirmuose studijų užsiėmimuose.

Siekdami studijų kokybės, būkime sąmoningi, bendruomeniški ir aktyvūs!

Daugiau informacijos