Vyksta kultūriniai forumai Lietuvos miesteliuose

VDU HMF Kultūros tyrimų centro tyrėjai 2018–2019 m. vykdė Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „JAU! Jaunimo aktyvumo ugdymas regionų kultūros centruose“. Projekto tikslas – atlikti trijų Lietuvos miestelių (Vilkijos, Seredžiaus ir Smalininkų) jaunimo kultūrinių poreikių tyrimą ir, remiantis tyrimo duomenimis, pateikti rekomendacijas, kaip paskatinti jaunimo kūrybinį aktyvumą mažuose miesteliuose.

Tyrimo metu, be kitų klausimų, moksleivių buvo klausiama, ką naujo ir naudingo jie norėtų sukurti savo miestelyje, jeigu galėtų daryti viską ką nori, ir kas galėtų jiems padėti įgyvendinti savo sumanymą. Tyrime dalyvavo 173 vyresniųjų klasių moksleiviai. Jaunimas teigė norintis įkurti daugiau laisvalaikio vietų, suorganizuoti įdomių renginių, užsiimti socialine veikla, papuošti savo miestelį, sutvarkyti jo aplinką. Tyrimas rodo, kad jaunimas labiau linkęs ieškoti pagalbos tarp draugų ir šeimoje, o rečiau kreiptųsi į mokytojus, kultūros darbuotojus ir kitus asmenis.

Tyrimo rezultatai pristatomi kultūriniuose forumuose. Jų metu organizuojama ir diskusija, kurioje, dalyvaujant miestelio seniūnijos, visuomeninių organizacijų nariams, kultūros ir švietimo darbuotojams, verslininkams ir jaunimui kalbama apie tai, kas galėtų padėti miestelių jaunimui įgyvendinti jų sumanymus, susijusius su miestelio gerove.

Renginiai vyksta š. m. lapkričio 23 d. 12 val. Vilkijos gimnazijoje ir gruodžio 13 d. 12 val. Smalininkų kultūros centre. Renginių vietose eksponuojamos fotografijų parodos iš grupių lauko tyrimų. Plačiau susipažinti su tyrimo rezultatais galima čia