Vertimas kaip kalbos mokymo(si) mokyklose priemonė

2018 m. lapkričio 20 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų anglų ir prancūzų kalbų mokytojams skirtas vertimo teorijos ir praktikos seminaras Vertimas kaip kalbos mokymo(si) priemonė, kurĮ organizavo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas ir VDU HMF Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra.

Mokytojams seminarus vedė patyrę vertimo mokslo srities mokslininkai, dėstytojai ir vertėjai: apie vertimo vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje, jo svarbą Europos Sąjungoje kalbėjo EK atstovybės Lietuvoje Vertimo ir kalbos reikalų koordinatorius dr. Egidijus Zaikauskas ir VDU HMF dekanė doc. dr. Rūta Eidukevičienė. Su pačiais naujausiais vertimo mokslo tyrimais, praktiniais vertimo iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą sprendimais ir jų priėmimo tikslingumu supažindino vertimo mokslo srities prof. dr. Aurelija Leonavičienė,  apie įvairias vertimo technikas ir jų taikymo naudą mokantis kalbų kalbėjo Vilniaus universiteto dėstytoja Ingrida Tatolytė, na o apie vertimą, kaip būdą lavinti užsienio ir savos kalbos gilesnį suvokimą, galimybę plėsti asmenini žodyną, kalbėjo EK Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento vertėja Rasa Drazdauskienė.

Seminaras, kuriame buvo nagrinėjami vertimo kaip kalbų (užsienio ir gimtosios kalbos) mokymosi klausimai, sulaukė didelio mokytojų palaikymo. Kartu su vertimo mokslininkais ir praktikais nagrinėdami painius vertimo iš anglų ir prancūzų kalbų į lietuvių kalbą klausimus, mokytojai atkreipė dėmesį į šių mokymų metodologinę naudą ir praktinio taikymo galimybes mokant moksleivius kalbų. Surengtas renginys įkvėpė VDU mokslininkus, priklausančius Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomųjų tyrimų mokslo klasteriui, glaudžiau bendradarbiauti su Lietuvos bendrojo lavinimo užsienio kalbų mokytojais, dalintis mokslo tyrimų rezultatais ir kartu ieškoti sprendimų, kaip pagerinti moksleivių pasirengimą Juvenes Translatores moksleivių vertimo konkursui, kaip gerinti užsienio ir gimtosios kalbos vartojimo įgūdžius atliekant praktines, specialiai moksleiviams skirtas inovatyvias užduotis.

 Vytauto Didžiojo universitete dirbančių mokslininkų ir dėstytojų iniciatyva sieti mokslo žinias su praktikoje dirbančių mokytojų praktiniu poreikiu atspindi VDU kryptingai įgyvendinamą tikslą gerinti mokytojų rengimą Lietuvoje ir atitinka 2019-2021 m. VDU Strateginiame veiklos plane numatytą siekį stiprinti Universiteto bendradarbiavimą su įvairiomis bendruomenėmis, visuomeninėmis grupėmis ir organizacijomis, identifikuoti bendrus interesus ir kartu įgyvendinti miesto bei šalies socialiniam gyvenimui svarbias inovatyvias projektines veiklas.

Daugiau apie renginį žr. programoje.