VDU ukrainiečiams rengia nemokamus lietuvių kalbos kursus

Vytauto Didžiojo universitetas į pagalbos nuo karo bėgantiesiems ukrainiečiams paketą įtraukia nemokamus intensyvius ir trumpalaikius lietuvių kalbos kursus ukrainiečiams, norintiems įgyti lietuvių kalbos pagrindus. Šių kursų tikslas – formuoti besimokančiųjų lietuvių kalbos gebėjimus, kurie jiems padės gyventi Lietuvoje.

VDU inicijuoti kursai yra skirti kalbėjimo ir klausymosi įgūdžiams tobulinti – jų dalyviai bus mokomi prisistatyti, pateikti asmeninę informaciją, pasiteirauti apie kainas, paklausti kelio, užsisakyti maisto ir kitų naudingų kasdienių lietuviškų frazių. Paskaitos vyks nuotoliniu ir kontaktiniu būdu Kaune ir Vilniuje pagal su grupe suderintą grafiką. Grupės žaibiškai pildosi: šiuo metu jau apie trys šimtai ukrainiečių atsiliepė į šį VDU kvietimą – panoro mokytis lietuvių kalbos. Registracija į kursus yra laikinai stabdoma, bet netrukus vėl bus atnaujinta – visa informacija bus skelbiama svetainėje www.vdu.lt.

Lietuviams siūlo ukrainiečių kalbos pamokas

„Puoselėdama atsakomybės, atvirumo, bendruomeniškumo ir demokratijos vertybes, VDU bendruomenė stengiasi atpažinti įvairias sritis ir atrasti įvairias veiklas, kaip padėti nuo karo bėgantiesiems ukrainiečiams. Esame sukaupę didelę kalbų mokymo patirtį, tad iškart supratome, jog turime pasiūlyti lietuvių kalbos pamokas ukrainiečiams, o taip pat ukrainiečių kalbos mokymus jais besirūpinantiems lietuviams“, – teigė VDU Komunikacijos prorektorė doc. Vilma Bijeikienė. Anot prorektorės, Vytauto Didžiojo universitete gili savanorystės tradicija, tad į universiteto kvietimą mokyti lietuvių kalbos atsiliepė gausus būrys bendruomenės, studentų, dėstytojų, alumnų.

„Ukrainiečiams šiuo metu reikalingas visapusiškas palaikymas ir pagalba. Vienas iš itin svarbių dalykų atvykusiems į Lietuvą – kalba, todėl itin džiugu, kad VDU bendruomenė bei alumnai aktyviai jungiasi į savanorystę, planuojamos ir neformaliojo mokymosi veiklos, pavyzdžiui, ukrainietiškų filmų peržiūros, „Kalbos kavinė“, kur kalbų bus mokomasi neformalioje aplinkoje, ar tandeminis mokymasis poroje. Iš kitos pusės – mums, lietuviams, ukrainiečių kalba taip pat tapo labai aktuali, ypač kam tenka bendrauti su vaikučiais. Todėl kita iniciatyvos dalis – savanoriškas ukrainiečių kalbos mokymas, į kurį iškart atsiliepė Kauno miesto ukrainiečių bendruomenė, VDU studentai ukrainiečiai, prie jų jungiasi ir atvykusieji į Lietuvą iš karo baisumų Ukrainoje. Manau, būtent to šiandien reikia – bendrystės, bendravimo, bendradarbiavimo. Kalbos gali šią bendrystę, šį tiltą tarp tautų dar labiau sustiprinti“, – teigia Užsienio kalbų instituto direktorė Teresė Ringailienė.

Atsiliepė gausus savanorių būrys

VDU užsienio kalbos mokymo specialistai /ekspertai susitinka su savanoriais ir rengia juos intensyviam lietuvių kalbos pradžiamokslio dėstymui. Su savanoriais yra dalijamasi patirtimi, metodiniais patarimais ir medžiaga, padedama suformuoti kursų turinį ir paruošti mokymo medžiagą. „Vytauto Didžiojo universitetas turi ekspertus ir gerai veikiančią auditorinio, nuotolinio, mišraus ir hibridinio kalbų mokymo sistemą ir patirtį, kurią galime lengvai pritaikyti“, – sakė doc. V. Bijeikienė.

Pradėjus savanorių registraciją praėjusią savaitę, šiandien džiaugiamasi vis gausėjančiu jų būriu: Vilniuje ir Kaune savanoriauti panoro apie 100 savanorių Kaune ir Vilniuje. „Šioje visiems baugioje situacijoje norisi kuo nors padėti nuo karo baisybių čia Lietuvoje atsidūrusiems ukrainiečiams. Toks gausus būrys savanorių atsiliepė į VDU kvietimą mokyti lietuvių kalbos! Mes norime, kad ukrainiečiai pasijaustų laukiami čia, kad siekiame jiems padėti integruotis  į visuomenę, norime apkabinti žodžiu, nuraminti, pakalbinti ir prakalbinti lietuviškai. Kalbų mokymasis tam tikra ir terapija, leidžianti nutolti nuo karo baisumo. Paprastai, smagiai bendraudami vieni kitus mokysime lietuvių kalbos, nebijodami klaidų išdrįsime kalbėti lietuviškai“, – teigė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Lituanistikos ir tarptautinių programų vadovė Vilma Leonavičienė.

Kaip sakė viena iniciatyvos savanorių, daug metų dėstanti lietuvių kalbą ir VDU Lietuvių kalbos ir kultūros kursuose Vilniuje, prof. dr. Regina Rinkauskienė, šiandien lietuvių kalbos mokymas – tai pagalba žmonėms, dėl karo atsidūrusiems toli nuo namų. „Kaip ir kiti, kurie jungiasi į šiuos mokymus, noriu padėti ukrainiečiams kuo greičiau išmokti lietuvių kalbą, kad jie kuo geriau jaustųsi mūsų šalyje. O iš tikrųjų taip norisi juos visus apglėbti ir pasakyti – viskas bus gerai, Ukraina bus laisva, jūs grįšite į savo namus ir kursite savo šalies ateitį. O lietuvių kalba bus dar viena išmokta kalba, kažkada padėjusi būti kartu“, – neabejoja prof. dr. Regina Rinkauskienė.

Savanoriauti nusprendusi Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“ vadovė, Norvegijos lituanistinio švietimo pirmininkė Jolanta Markevičienė prisijungė prie šios iniciatyvos, nes yra įsitikinusi: ji galinti būtent taip šiuo metu padėti ukrainiečiams. „Esu lietuvių kalbos mokytoja, gyvenu ir dirbu lituanistinio švietimo srityje Norvegijoje ir turiu patirties mokydama ne tik vaikus, bet ir suaugusius nuotoliniu būdu. Taip pat turiu patirties lietuvių kalbos lygių testavimo srityje“, – sakė Jolanta Markevičienė.

Registruotis į nemokamus kursus ir sužinoti visą universiteto siūlomą pagalbą ukrainiečiams galima čia: lietuvių / ukrainiečių kalbomis ir anglų / ukrainiečių kalbomis.

Registracija į kursus yra laikinai stabdoma, bet netrukus bus atnaujinta – visa informacija bus skelbiama svetainėje www.vdu.lt.