VDU tyrimai kalbos technologijų konferencijoje

Gegužės 23–28 d. Portorože (Slovėnija) vykusioje kalbos išteklių ir jų vertinimo konferencijoje (LREC) (angl. Language Resources and Evaluation Conference), dalyvavo ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kompiuterinės lingvistikos centro ir Informatikos katedros mokslininkai: doc. dr. Andrius Utka ir prof. Tomas Krilavičius.

LLREC  konferencijos renginiai šiais metais subūrė net 1231 dalyvį iš 1061 akademinės institucijos ir 102 verslo įmonių. Viename svarbiausių kalbos išteklių ir jų vertinimo renginyje aktualiausios temos siejosi su socialinių tekstų analize, daugiakalbyste bei techniniu vertimu.

Kartu su Lietuvos (Kauno technologijos universitetu) ir užsienio partneriais (Ciuricho universitetu, Šveicarija) VDU Kompiuterinės lingvistikos centras (vadovas – doc. dr. Andrius Utka) organizavo vieną iš 29-ių konferencijoje LREC 2016 vykusių seminarų tema: „Normalisation & Analysis of Social Media Texts“.

Socialiniuose tinkluose publikuojami tekstai – itin aktualus tyrimų laukas, nes siekiant automatizuoti šių gausiai kuriamų tekstų analizę kompiuterinėje lingvistikoje susiduriama su įvairiais iššūkiais.

Šioje srityje VDU mokslininkai jau yra atlikę nemažai tyrimų ir pristatę mokslinių publikacijų. Vienas iš naujausių VDU dėstytojų doc. dr. Andriaus Utkos ir dr. Dariaus Amilevičiaus parengtas straipsnis „Normalisation of Lithuanian Social Media Texts: Towards  Morphological Analysis of User-Generated Comments“ pristatytas ir LREC 2016 seminare „Normalisation & Analysis of Social Media Texts“.

Atliekant kompiuterinės lingvistikos tyrimus, svarbūs įvairūs kalbiniai ištekliai ir įrankiai. Lietuvių kalbos automatinės analizės infrastruktūrą stendiniame pranešime „NLP Infrastructure for the Lithuanian Language“ pristatė VDU mokslininkai: D. Vitkutė-Adžgauskienė, A. Utka, D. Amilevičius ir T. Krilavičius.

Lietuvių kalbos išteklių kaupimo ir patogios prieigos užtikrinimo siekiama viename iš svarbiausių pastarųjų metų VDU projektų – „Lietuvos narystė tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje CLARIN ERIC“, kurio tikslas yra įsijungti į Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrą bei sukurti laisvai prieinamą kalbos išteklių ir įrankių saugyklą.