VDU svečiuosis Europos Parlamento vertėja Giedrė Matelytė

Šiuolaikinis globalus pasaulis neįsivaizduojamas be tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo, suartinančio kultūras ir tiesiančio tarp jų komunikacijos ir pažinimo tiltus. Šiandieną plačiai suprantama vertimo veikla apima meninių ir nemeninių tekstų vertimą, vertimo raštu ir žodžiu ir kitas praktinio vertimo paradigmas. Viena iš svarbesnių vertimo veiklų – įvairių institucijų ir įstaigų dalykinė komunikacija.

Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros iniciatyva šių metų spalio 6 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi ir praktine vertimo patirtimi dalinosi Europos Parlamento Vertimo raštu Generalinio direktorato Lietuvių kalbos skyriaus vertėja, VDU Anglų filologijos studijų programos absolventė Giedrė Matelytė. Vertėja dalinosi praktine dalykinių tekstų – teisės aktų automatizuoto vertimo patirtimi su vertimo studijų dalykų dėstytojais ir vertimą studijuojančiais filologijos studijų programų studentais. Paskaitoje „Vertėjo darbas Europos Parlamente: kasdienybė ir iššūkiai“ viešnia aptarė:

  • Europos Sąjungos institucijų vertimo korpusą,
  • vertimo kalbų kombinacijas,
  • vertėjų raštu atrankos į ES institucijas procedūras ir atrankos terminus,
  • Europos Parlamente verčiamų dokumentų specifiką,
  • automatizuoto vertimo įrankius,
  • vertimo sistemos kokybės užtikrinimą,
  • vertėjų kasdienybę ir iššūkius.

Vertėja išsamiai aptarė bakalauro ir magistro studijų studentų vertimo stažuočių Europos Parlamente galimybes ir pasirengimo joms klausimus.

Paskaita vyks spalio 6 d. 9:30-11:00 val. V. Putvinskio g. 23, 106 auditorijoje.