VDU studentų apklausoje išrinkti geriausi 2020–2021 m. m. dėstytojai

Dėstymo kokybė turi įtakos sėkmingam mokymuisi universitete, o studijuojančiųjų nuomonė apie dėstymą ir studijavimą padeda atskleisti studijų stiprybes, laiku reaguoti į tobulintus aspektus ir priimti sprendimus siekiant išlaikyti aukštą studijų kokybės lygį. Kiekvieną semestrą vykdoma VDU studijuojančiųjų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“ pasitelkiama siekiant išsiaiškinti studentų patirtis studijų dalykuose, išanalizuoti  teigiamo ir neigiamo įvertinimo priežastis. Remiantis šios apklausos rezultatais, įvardijami labiausiai studijuojančiųjų vertinami dėstytojai akademiniuose padaliniuose.

Sveikiname geriausiai įvertintus 2020–2021 m. m. dėstytojus Vytauto Didžiojo universitete:

 • Ekonomikos ir vadybos fakultete – prof. dr. Jolita Vveinhardt;
 • Gamtos mokslų fakultete – lekt. Edvina Krokaitė;
 • Humanitarinių mokslų fakultete – lekt. Markus Florian Polzer;
 • Informatikos fakultete – lekt. Simona Staskevičiūtė;
 • Katalikų teologijos fakultete – kan. doc. dr. Rimas Skinkaitis;
 • Muzikos akademijoje – doc. Donaldas Račys;
 • Menų fakultete – dr. Jolita Butkevičienė;
 • Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete – dr. Justinas Juozaitis;
 • Socialinių mokslų fakultete – dr. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė;
 • Švietimo akademijoje – doc. Giedrė Riškutė Kariniauskienė;
 • Teisės fakultete – dr. Linas Meškys;
 • Užsienio kalbų institute – lekt. Lina Abraitienė;
 • Žemės ūkio akademijoje – asist. Jevgenija Česnauskė.

Nominuojant dėstytojus buvo apibendrinti 2020–2021 m. m. rudens ir pavasario semestruose studijuojančiųjų pateikti įvertinimai apie dėstymo kokybę, atsižvelgiant į aukščiausio įverčio vidurkio ir studentų aktyvumo apklausoje santykį. Dėstytojai bus apdovanoti iškilmingame Senato posėdyje.

Apklausa apie dėstymą ir studijavimą – viena iš periodinių universitete vykdomų apklausų, skirta surinkti grįžtamąjį ryšį iš socialinių dalininkų studijų kokybės įvertinimo ir tobulinimo tikslais.