VDU studentams – studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatų konkursas

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skelbia mokesčių už studijas ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčių lengvatų konkursus 2018/2019 m. m. rudens semestrui.

VDU teikiamos mokestinės lengvatos studentams yra skiriamos vadovaujantis VDU mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu ir gali sudaryti iki 100 proc. mokesčio mokėjimo.

Dokumentus lengvatoms gauti galima teikti rugsėjo 18 dienos. Studentai, norėdami pretenduoti į mokesčių lengvatas, turi užpildyti elektroninę paraiškos formą, joje pateikdami (įkeldami) dokumentus, įrodančius socialinę studento šeimos situaciją.

Mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama VDU studentams, kurių:

 • sudėtinga socialinė padėtis
 • paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai.

Apgyvendinimo mokesčio lengvata gali būti suteikiama atsižvelgiant į studento:

 • sudėtingą socialinę padėtį
 • gyvenamąją vietą bendrabutyje (studentams gyvenantiems vienviečiame bendrabučio kambaryje mokesčio už apgyvendinimą lengvata – neskiriama).

Mokestinės lengvatos konkurso būdu yra skiriamos prioriteto tvarka:

 • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę
 • studentams, turintiems negalią, atsižvelgiant į esamą darbingumo lygį
 • studentams iš šeimų, kurios augina 4 (keturis) ir daugiau vaikų, jei jie yra:
  • mažamečiai
  • mokosi pagal bendrojo ugdymo programą
  • būdami vyresni kaip 18 metų, mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą
  • studijuoja aukštojoje mokykloje
 • studentams, atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui.

Svarbi informacija

Studentai, neturintys socialinio išskirtinumo, t. y. tie studentai, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos, gali teikti tik vienos – studijų arba apgyvendinimo mokesčio – lengvatos prašymą, todėl anketą turi galimybę pildyti tik vieną kartą.

Studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso rezultatai bus paskelbti iki š. m. spalio 1 d. informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku, nurodytu el. paraiškos formoje bei universiteto internetinėje svetainėje.

Daugiau informacijos                   

Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)

 • Adresas S. Daukanto g. 27–206, 44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 751 175
 • El. paštas studentas@vdu.lt