VDU programų bendradarbiavimas su Europos Parlamentu

Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros, Italistikos ir romanų kalbų, Vokiečių kalbos ir komunikacijos ir Anglų filologijos studijų programos itin daug dėmesio skirs vertimo iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą stiprinimui bendradarbiaudamos su Europos Parlamento Vertimo raštu Generalinio Direktoratu, kuriame studentai galės atlikti studijų programose numatytas vertimo praktikas ir daug kitų profesinius įgūdžius lavinančių veiklų.

Šių metų birželio 19-24 dienomis Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros vedėja prof. dr. Aurelija Leonavičienė lankėsi Europos Parlamento Vertimo raštu Generaliniame Direktorate Liuksemburge ir skaitė vertėjams paskaitą „Vertimas ir naujausi lietuvių kalbos administracinio stiliaus tyrimai“, kurios metu supažindino Europos Parlamento vertėjus su Vytauto Didžiojo universitete atliktų EUR-Lex duomenų bazės ir kitų administracinio stiliaus verstinių tekstų tyrimų rezultatais, kartu su vertėjais analizavo mokslo ir praktinės veiklos sąveikos galimybes. Europos Parlamento Vertimo raštu Generalinio Direktorato Lietuvių kalbos skyriaus direktorė p. I. Mainardi suorganizavo prof. dr. A. Leonavičienės vizito programą, kurios metu buvo aptartos naujausios automatizuoto vertimo programos, terminologijos ištekliai, vertėjų darbe svarbūs dokumentų rengimo etapai ir kt. Susitikimuose su įvairių skyrių vadovais buvo numatytos konkrečios VDU ir Europos Parlamento Vertimo raštu Generalinio direktorato bendradarbiavimo galimybės, leisiančios plėtoti dvišalius institucinius mainus ir gerinti dalykinių tekstų vertėjų profesinį pasirengimą Lietuvoje.