VDU prof. dr. Alvydas Butkus – 2019 m. Baltų premijos laureatas

Š. m. spalio 31 d. Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui dr. Alvydui Butkui įteiktas garbingas 2019 m. Baltų apdovanojimas. Jį 2017 m. įsteigė Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministerijos, siekdamos pagerbti asmenis, tyrinėjančius, puoselėjančius ir populiarinančius baltų paveldą, stiprinančius Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą. Renginyje dalyvavę Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministrai Linas Linkevičius ir Edgaras Rinkevičius dėkojo laureatui už kūrybinę veiklą letonistikos srityje ir linkėjo toliau dirbti dviejų broliškų tautų suartėjimo labui. Baltų apdovanojimo laimėtoją iš penkių kandidatų atrinko bendra Lietuvos ir Latvijos ekspertų komisija.

Pernai Rygoje pirmąja Baltų premijos laureate buvo paskelbta Latvijos ir Helsinkio universitetų profesorė, baltistė dr. Laimutė Baluodė. Šiųmečio Baltų apdovanojimo laureatas prof. dr. Alvydas Butkus yra vienas žinomiausių Lietuvos latvistų, dėstęs latvių kalbos, baltų filologijos, lietuvių kalbos istorijos, dialektologijos, etnolingvistikos discplinas, tyrinėjęs lietuvių pravardes, lietuvių ir latvių tautinę tapatybę, publikavęs per 100 mokslinių straipsnių baltų onomastikos, etnolingvistikos, Lietuvos ir Latvijos istorijos temomis. Profesoriaus įdirbį baltų paveldo išsaugojimui bei populiarinimui atspindi jo parengtos ir išleistos knygos: „Latvių-lietuvių kalbų žodynas“ (2003), „Lietuvių-latvių ir latvių-lietuvių kalbų žodynas“ (2011), „Lietuvių ir latvių kalbų vadovas“ (1987, 1996 – kartu su Albertu Sarkaniu; 2002, 2013), monografijos „Mūsų broliai latviai“ (1990), „Latviai“ (1995), „Lietuvių pravardės“ (1995), latvių kalbos vadovėlis „Latvių kalba: gramatika ir pratimai“ (2005, 2008), straipsnių rinkinys „Baltiškos impresijos“ (2012). Už nuopelnus Latvijai A. Butkus yra apdovanotas Latvijos Trijų Žvaigždžių ordinu (Karininko kryžius; 2000), taip pat ordinu Už nuopelnus Lietuvai (Riterio kryžius; 2003), Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000), tapęs 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės akto signataro D. Malinausko premijos laureatu (2017), Daugpilio universiteto garbės daktaru (2018).

Profesoriaus iniciatyva 1994 m. Vytauto Didžiojo universitete buvo įkurtas unikalus Lietuvoje Letonikos centras, skatinęs ir kuravęs VDU ir Latvijos aukštųjų mokyklų studentų mainus, dėstytojų bendradarbiavimą, organizavęs antrosios baltų kalbos mokymosi projektus, leidęs mokslinių straipsnių tęstinį rinkinį „Acta Baltica“. Šių metų gale 25 metų jubiliejų švęsiantis Letonikos centras, vadovaujamas A. Butkaus, organizuoja latvių kultūrą populiarinančius renginius, konferencijas, seminarus, koordinuoja asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ veiklą, kaupia ir tvarko Letonikos skaityklą, kartu su partneriais organizuoja Lietuvos ir Latvijos mokyklų bibliotekų projektą „Baltų literatūros savaitė“.