VDU dėstytojų vizitas Paryžiaus valstybiniame rytų kalbų ir civilizacijų institute

2023 m. sausio 20-27 d. Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojos doc. dr. Laimutė Anglickienė ir dr. Jurgita Macijauskaitė Bonda lankėsi Paryžiaus valstybiniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO), kur lietuvių kalbą ir kultūrą besimokantiems studentams skaitė paskaitas įvairiomis lietuvių etninės kultūros temomis. Po paskaitų vyko seminarai-diskusijos, kurių metu studentai lygino lietuvių ir prancūzų  tradicijas ir gyvenseną. Studentams buvo pateiktas ir testas, kurio metu buvo įvertintos jų paskaitų metu įgytos žinios apie tradicinę lietuvių kultūrą, geriausiai pasirodę buvo apdovanoti prizais, vaišintasi lietuviškais saldumynais. Sausio 26 d., minint Pasaulinę žydų genocido dieną, paskaitos metu buvo diskutuota apie lietuvių ir žydų santykius, Lietuvoje atkuriamą žydų paveldą, žydų bendruomenės problemas.

Su baltistikos centro dėstytojais kalbėtasi apie glaudesnį Prancūzijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje, apie studijų ir mokslo tyrimų plėtojimą, aplankyta instituto lituanistinė biblioteka, kuriai padovanotos kelios knygos.

Šis vizitas buvo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr.   09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis.