Vartus į pasaulį gali atverti ir latvių kalba

Daugiakalbystė ir tarpkultūrinė komunikacija yra vienas išskirtinių studijų Vytauto Didžiojo universitete bruožų. Išradingą tarpkultūrinio dialogo galimybę studentams, besidomintiems literatūra ir baltų kalbomis, pasiūlė Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos ir Latvių kalbos agentūros atstovai, šių metų pavasarį pristatę projektą „Kultūros daugialypiškumas – parama jaunimui ir tarpkultūrinio dialogo bei daugiakalbystės skatinimas“ (latv. Kultūras daudzveidība jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un daudzvalodības veicināšanai). Bendradarbiauti šiame projekte yra pakviesti Latvijos Universiteto, Ventspilio aukštosios mokyklos studentai bei dėstytojai, taip pat projekto partneriai iš Lenkijos, Čekijos, Estijos, Suomijos ir Lietuvos.

Tai jau trečiasis Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos ir Latvių kalbos agentūros projektas, kurį mūsų universitete koordinuoja VDU HMF Letonikos centras. 2015 m. VDU studentai susipažino su žymių latvių poetų Janio Rainio ir Aspazijos kūryba, iš latvių kalbos vertė pasirinktus jų tekstus, 2016 m. – gilinosi į latvių dailininko Janio Rozentalio paveikslus ir rengė audiogidus lietuvių ir latvių kalbomis.

2017 metų projekto sumanytojų tikslas – remti latvių kalbos mokymąsi užsienio aukštosiose mokyklose, stiprinti užsienio kalbų studijų programas Latvijoje bei skatinti naujų grožinės kūrybos vertėjų įsijungimą į tarpkultūrinį dialogą. Projekto tikslinė auditorija yra latvių kalbą užsienio šalių – Lietuvos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Čekijos – universitetuose besimokantys studentai bei Latvijos studentai, studijuojantys finougrų, baltistikos, polonistikos ir bohemistikos programas.

Minėto tikslo siekiama pasitelkiant kultūrinį kontekstą – projekte dalyvaujantys studentai kviečiami diskutuoti apie naujausią savo šalies literatūrą, ją pristatyti kitų šalių kolegoms bei parinkti du, jų manymu, geriausius, įdomiausius jaunosios kartos rašytojų tekstus, kuriuos rekomenduotų išversti į latvių kalbą. Savo ruožtu latvių studentai užsienio kolegoms pristatys naujausias Latvijos literatūros tendencijas bei atsiųs savo nuožiūra atrinktus tekstus vertimui į kitas kalbas. Tokiu būdu jaunieji vertėjai turės galimybę įgyti praktinių įgūdžių ir užmegzti kontaktus, kurie, kaip tikimasi, pravers tolimesnei profesinei veiklai. Studentai, įsitraukę į tekstų vertimo etapą, bus kviečiami dalyvauti konferencijoje Rygoje ir jaunųjų vertėjų vasaros mokykloje, kuri vyks birželio pabaigoje Ventspilyje.

Projekto metu atrinkti ir į latvių, lietuvių, čekų, lenkų, suomių bei estų kalbas išversti tekstai bei informacija apie projektą bei jos dalyvius suguls į elektroninį leidinį, kuris bus prieinamas visiems besidomintiems.

Daugiau informacijos teiraukitės VDU HMF Letonikos centre, ieškokite Letonikos centro ar Lituanistikos katedros Facebook paskyrose.