Universitetinis 2021 m. priėmimas į studijas VDU

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 2021 m. universitetinio priėmimo metu priims studentus į pirmosios pakopos (bakalauro) nuolatines ir ištęstines bei vientisąsias (teisės) studijas. Stojantieji galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas.

Į VDU ugdymo mokslų studijų programas Kaune ir Vilniuje stojantieji pretenduoti galės bendrojo priėmimo metu, savo prašymus pateikdami LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 dienos.

Priėmimas į nuotolines ir ištęstines studijas

VDU suteikia ypatingai daug galimybių studijuoti dirbantiems asmenims – siūlomos nuotolinės ir ištęstinės studijų programos. Universitete stojantieji gali rinktis nuotolines bakalauro studijas – Apskaita ir finansaiLogistika ir prekyba bei Verslo administravimas. Atskiras priėmimas vykdomas į dar vieną nuotolinių studijų programą Švietimas ir informacinės technologijos. Daugiau informacijos apie šias studijų programas galite rasti ČIA Visose nuotolinėse studijose studijuojantys asmenys pasitelkus informacines, komunikacines bei ryšio technologijas nuotoliniu būdu gali gauti studijų medžiagą, bendrauti ir bendradarbiauti su bendramoksliais, atlikti užduotis, gauti grįžtamąjį ryšį iš dėstytojo bei atsiskaityti už studijų rezultatus.

Ištęstinės studijų programos AgronomijaMiškininkystė bei Žemės ūkio mechanikos inžinerija vykdomos sesijiniu, mišriai nuotoliniu būdu – akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis ir savaitgaliais. 

VDU studijų fondas ir verslo stipendijos – daugiau galimybių studijoms

VDU įsteigė studijų fondą pirmo kurso studentų studijų kainai padengti – 2021 m. į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems ir geriausius konkursinius balus turintiems pirmakursiams skirs 300 studijų stipendijų studijų kainai padengti. Iš 300 stipendijų studijų kainai padengti 30-čiai studentų, įstojusių į valstybės nefinansuojamas vietas ir turinčių geriausius konkursinius balus, studijų kaina bus pilnai padengta visam studijų laikotarpiui, o likusiems (270-čiai) studentų universitetas kompensuos 50 proc. studijų kainos visam studijų laikotarpiui. Daugiau informacijos.

Taip pat agroverslo įmonės skirs kasmėnesines 200 eur stipendijas asmenims, pasirinkusiems studijuoti su žemės ir miškų ūkio sektoriumi susijusiose studijų programose. Verslo įmonių stipendijos bus skiriamos į šių programų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems studentams, atsižvelgiant į iš anksto pateiktą norinčiųjų siekti aukštojo išsilavinimo asmenų motyvaciją arba įmonių ir ūkininkų rekomendacijas. Daugiau informacijos.

Bendrojo priėmimo metu asmenims, įstojusiems į su žemės ūkio sektoriumi susijusių studijų programų valstybės finansuojamas vietas, stipendijas planuoja skirti LR žemės ūkio ministerija. Taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerija planuoja skirti stipendijas įstojusiems į pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, valstybės finansuojamas vietas.

Universitetinio priėmimo etapai

VDU studijų programų sąrašas 

Studentų universitetinio priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2021 m. tvarka

Svarbiausios universitetinio priėmimo datos

Iki birželio 18 d. 13 val. Registracija Prašymų priimti studijuoti į VDU registravimas
Birželio 17-18 d.  Stojamieji egzaminai ir motyvaciniai pokalbiai Stojamieji egzaminai ir motyvaciniai pokalbiai
Birželio 23 d.  Kvietimo paskelbimas Stojančiųjų galimybių ir kvietimo studijuoti paskelbimas.
Kiekvienas stojantysis bus asmeniškai informuojamas apie siūlomas galimybes.
Iki birželio 28 d. Sutarčių pasirašymas Universitetinio priėmimo sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti.

Dokumentų pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, turi užpildyti prašymą internete ir papildomai pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • brandos atestatą ir jo priedus arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • tarptautinių arba nacionalinių olimpiadų ir konkursų laimėjimus liudijančius diplomus arba pažymėjimus.

Pateikdami prašymą, visi stojantieji turi nurodyti nuo dviejų iki trijų pageidavimų ir prisegti tvarkingai nuskaitytus dokumentus (pageidautina pdf formatu) prašymo formoje nurodytose vietose. Prašymas priimamas tik užpildžius visus laukelius.

Stojamieji egzaminai ir motyvacijos pokalbiai

Birželio 17-18 d. vyks universitetinio priėmimo stojamieji egzaminai į menų krypčių grupės studijų programas (Atlikimo menas, Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas). Stojantieji savo prašymus studijuoti turi pateikti likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios.

Kaip sužinoti savo konkursinį balą?

Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašu“ ir padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Daugiau informacijos:

  • VDU Studijų informacijos centras
  • AdresasS. Daukanto g. 27-310, 44248, Kaunas
  • Telefonas(8 37) 323 206 arba +370 655 47241
  • El. paštasvdu@vdu.lt