Tarptautinis Lituanistų kongresas Vroclave

2019 metų gegužės 16-17 dienomis Vroclavo universitete jau penktąjį kartą įvyks Tarptautinis Lituanistų kongresas. Dalyvauti renginyje kviečiami visi, besidomintys Lietuva, lietuvių kalba, kultūra, istorija, politika, lietuvių-lenkų ir kitų kaimynų santykiais.

2019 metais sukanka dvi simbolinės, tiek Lietuvos, tiek Lenkijos valstybingumui reikšmingos metinės. Tai 450-tos Liublino unijos sudarymo metinės bei 15-tos Lietuvos ir Lenkijos įstojimo į Europos sąjungą metinės, todėl šiuometinio Kongreso rėmai apibrėžėti nuo Liublino unijos iki Europos Sąjungos.

Sudarytas 1569 metais Liublino unijos aktas sujungė Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir Lenkijos Karalystę į vieną politinį darinį, nuo šiol vadintą Abiejų Tautų Respublika. Ta lietuvių-lenkų politinė sąjunga per daugiau kaip du amžius turėjo įtakingą poziciją Europos žemėlapyje ir paliko svarbų pėdsaką Lietuvos ir Lenkijos istorijoje ir kultūrinėje atmintyje, tapdama tam tikru Europos Sąjungos pirmtaku.

Lituanistikos raida per keturis su puse šimtmečių, kultūrinės ir literatūrinės raidos etapai, bendros valstybės istorijos puslapiai ir nepriklausomybės siekiai, lietuvių-lenkų bendradarbiavimas tarptautinėje arenoje – visa tai atsidurs jubiliejinio Kongreso dėmesio centre. Renginio metu norima pažvelgti iš plačios 450 metų perspektyvos į lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą, o taip pat politiką ir teisę.

Kongresas kviečia įvairių sričių mokslininkus, visuomenės ir kultūros veikėjus į diskusiją apie Lietuvą ir dalyvauti šiose konferencijos sekcijose:

  • lietuvių kalba ir lyginamoji kalbotyra,
  • kultūra, literatūra ir tautosaka,
  • Lietuvos istorija ir lietuvių-lenkų santykiai,
  • teisinė sistema, politika ir visuomenė.

Remiantis įvykusių Kongresų patirtimi, 5-ojo Kongreso metu numatyta įvairi, Lietuvą pristatanti kultūrinė programa bei ekspertų debatai, skirti Prezidento rinkimams Lietuvoje bei rinkimams į Europos parlamentą.

Dalyvavimas Kongrese yra nemokamas. Kongreso kalbos – lenkų, lietuvių, anglų. Numatoma pranešimų trukmė – 15 minučių. Kongreso pranešimų medžiagą planuojama išleisti specialiame leidinyje.

Paraiškos formą ir daugiau informacijos galima rasti puslapyje www.labas.uni.wroc.pl/lt. Paraiškas prašoma teikti iki 2019 m. balandžio 7 d.