Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta S. Daukanto metams

Maloniai kviečiame pranešėjus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Istorikas – rašytojas: istorinio ir literatūrinio naratyvų sankirtos“ Vytauto Didžiojo universitete 2018 m. spalio 4-5 d. Konferencija skiriama Simono Daukanto metams.

Lietuvių istorikas Simonas Daukantas XIX a. pradžioje gimtąja kalba parašė istoriją, kurioje gausu beletristinių elementų. Romantizmo epochoje tautinė istoriografija nesiribojo tik akademinio pobūdžio interesu, logine argumentacija – svarbiu komponentu tapo patriotinių jausmų žadinimas, emocinio poveikio priemonės. Todėl istorinė vaizduotė sutapo su literatūrine.

Konferencijoje aptariamos metodologinės šiuolaikinės istoriografijos ir literatūrologijos problemos; kalbinės raiškos formų parinkimas, „tikrosios istorijos“, laisvesnio rašymo ir pseudoistorijos santykis; istoriografijos kaip meno samprata. Svarstoma literatūrinio pasakojimo specifika, vaizduotės galia prakalbinti istorijos faktą. Svarbus konferencijos matmuo – istorinio fakto ir meninės išmonės dermė, istorijos „estetizavimas“.

Kviečiame istorikus, filosofus, literatūrologus dalyvauti mokslinėje konferencijoje, skirtoje aristotelinei paradigmai „istorikas ar poetas“ plėtoti.

Siūlomos tyrinėjimų kryptys

  • Istorijos sampratų kaita XIX a. pirmoje pusėje.
  • Šiuolaikinės istoriografijos tarpdiscipliniškumas; ryšys su literatūros kritika.
  • Literatūra kaip kultūros istorijos šaltinis.
  • Istorinio fakto ir literatūrinės išmonės tiesa.
  • Istorinis literatūros teksto matmuo.
  • Literatūrinis istorinio pasakojimo matmuo.
  • Istorija ir literatūros istorija edukaciniuose procesuose.

Siūlomų pranešimų santraukas (iki 500 žodžių) anglų kalba prašytume atsiųsti iki 2018 m. gegužės 14 d. el. paštu justina.petrulionyte@vdu.lt. Įrašykite vardą, pavardę, instituciją.

Apie atrinktus pranešimus informuosime iki 2018 m. gegužės 21 d. Pranešimui skiriama 20 minučių. Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų ar prancūzų.

Kvietimas

Organizacinis komitetas

Egidijus Aleksandravičius
Irena Buckley
Loic Boizou
Giedrius Janauskas
Justina Petrulionytė-Sabonienė
Vijolė Višomirskytė
Daugiau informacijos:
  • Justina Petrulionytė-Sabonienė
  • Adresas Lituanistikos katedra, V. Putvinskio g. 23-206, LT-44243 Kaunas
  • El. paštas justina.petrulionyte@vdu.lt