Tarptautinė mokslinė konferencija „ROMANŲ KALBŲ TEKSTŲ VERTIMO AKIRAČIAI“

Šių metų gegužės 5 d. Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra kartu su Masaryko universiteto Menų fakulteto Kalbotyros ir baltų kalbų katedra (Čekija) ir Valstybiniu rytų kalbų ir kultūrų institutu (INALCO, Prancūzija) organizuoja nuotolinę tarptautinę mokslinę konferenciją „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai“, kuri atvers naujus vertimo raštu horizontus, atskleis dabartinius vertimo mokslo ir praktikos pasiekimus.

Vertimo moksle ir kritikoje dažnai minima, kad vertimas yra pati svetingiausia ir kultūriškai atviriausia žmonijos veikla, kuria siekiama suprasti kitos kultūros atstovus ir išreikšti tai, ką jie norėjo pasakyti. Svarstant apie vertimą nederėtų pamiršti ir tai, ką mums primena ispanų filosofas José Ortega y Gassetas: „Kiekviena kalba yra skirtinga ištarų ir tylų lygtis. Kiekviena tauta nutyli vienus dalykus, kad galėtų išsakyti kitus. Kitaip viską pasakyti yra neįmanoma. Štai kodėl versti yra nepaprastai sunku: vertimo kalba mėginame išsakyti tai, ką originalo kalba linksta nutylėti. Kita vertus, nujaučiame, kad vertimas gali būti nuostabus užsiėmimas: jis atskleidžia abipuses paslaptis, kurias tautos ir epochos pasilaiko sau ir kurios lemia jų susiskaidymą ir priešiškumą. Trumpai drūtai: vertimas drąsiai atskleidžia žmonijos vienovę, nes, kaip sakė Goethe, „tik visi žmonės sudaro žmoniją, tik visos jėgos kartu yra pasaulis“ (2012).

Visos žmonijos biblioteką kuriantys vertimai, jų kūrimo procesas ir rezultatas, teoriniai ir praktiniai vertimo sprendimai, naujausios teorinės vertimo įžvalgos, dalykinių ir meninių tekstų vertimo iššūkiai ir raida yra šios tarptautinės mokslinės konferencijos temos. Konferencijoje pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio vertimo tyrėjai, vertimo kritikai ir praktikai, patirtimi dalinsis universitetų ir ES institucijų (ES Tarybos Lietuvių kalbos vertimo skyriaus, ES Teisingumo Teismo Daugiakalbystės direktorato Lietuvių kalbos teisinių vertimų skyriaus, Europos Parlamento Generalinio vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyriaus) vadovai, vertėjai, teisininkai lingvistai, kalbininkai ir vertimo mokslo atstovai.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai“ vyks nuotoliniu būdu, per MS Teams platformą. Maloniai kviečiame registruotis į konferenciją iki gegužės 4 d., 15 val.

REGISTRUOTIS

RENGINIO PROGRAMA