Tarptautinė mokslinė konferencija „Monastinis gyvenimas Lietuvoje: istorija ir perspektyvos“ skirta 400 metų Kauno seserų benediktinių vienuolyno fundacijos jubiliejui

2024 m. gegužės 30–31 d. Vytauto Didžiojo universiteto mokslinių tyrimų klasteris „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“ minėdamas 400-ąsias Kauno benediktinių vienuolyno fundacijos jubiliejų rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Monastinis gyvenimas Lietuvoje: istorija ir perspektyvos“, skirtą pristatyti naujus istorinius tyrimus apie monastinį gyvenimą Lietuvoje bei perspektyvas. 

Tarptautinė konferencija yra gera proga paminėti benediktinių vienuolyno egzistavimo Kaune 400-metį. Nors šio vienuolyno įkūrimas iš Nesvyžiaus truko 1621–1627 m., tačiau oficialų fundacinį aktą LDK bajoras Andriejus Skorulskis surašė 1624 m. lapkričio 28 d. Ši data laikoma pamatine benediktinių vienuolyno fundacijos Kaune data. 

Kviečiame tyrėjus (teologus, istorikus, menotyrininkus, etnologus, filosofus, sociologus,  ir kitų mokslo sričių atstovus) pristatyti mokslinius pranešimus. 

Siūloma konferencijoje gvildenti šias temas: 

  • Vienuolio reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje; 
  • Moteris monastinio gyvenimo perspektyvoje; 
  • Šventųjų ir Palaimintųjų reikšmė vienuoliams; 
  • Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės vienuolynų istorija; 
  • Vienuoliškojo gyvenimo problemos XIX-XX a.; 
  • Vienuolyno meno tyrimai 

Pranešimų temas ir santraukas iki sausio 29 d. prašome siųsti Ričardui Jaramičiui el. paštu – ricardas.jaramicius@vdu.lt