Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistika pasaulyje: patirtys, iššūkiai ir ateitis“

Vytauto Didžiojo universitetas, kartu su partneriais Vilniaus universitetu ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, maloniai kviečia dalyvauti projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) tarptautinėje konferencijoje „Baltistika pasaulyje: patirtys, iššūkiai ir ateitis“.

Baigiamoji projekto konferencija vyks Kaune, Vytauto Didžiojo universitete 2023 m. kovo 16–17 d.

Siūlomos konferencijos temos:

  • Lituanistika (baltistikos) Lietuvoje ir užsienyje,
  • Lituanistikos (baltistikos) centrų aktualijos,
  • Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo(si) aktualijos,
  • Baltų kalbų tyrimai,
  • Lietuvių literatūros tyrimai Lietuvoje ir pasaulyje,
  • Vertimų iš/į baltų kalbas tyrimai ir aktualijos,
  • Diasporų tyrimai,
  • Istorijos tyrimai,
  • Etninės kultūros tyrimai,
  • Lietuvos menas ir tarptautinis kontekstas.

Konferencija rengiama ES SF projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) lėšomis.

Pranešimų anotacijas (200–250 žodžių su 5–8 raktiniais žodžiais) kviečiame pateikti iki 2023 m. sausio 16 d., paspaudus šią nuorodą.

Konferencijos el. pašto adresas: baltistika@vdu.lt