Švietimo mainų paramos fondas skelbia praktikų konkursą

Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse 2020-2021 m. m.

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų ES šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – MSI) visų pakopų (bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas nuo 2 kurso (2 studijų metų)) ir visų studijų krypčių grupių studijose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui.

Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos – absolventų praktika.

Praktikos galimos šiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintose institucijose:

Galima praktikų trukmė yra 2–6 mėnesiai. Praktikos lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose gali vykti nuo 2020-09-01 iki 2021-08-31.

Praktikoms ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui:

  • 700,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Danijos Karalystė, Islandijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Švedijos Karalystė, Norvegijos Karalystė, Jungtinė Karalystė.
  • 650,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Austrijos Respublika, Belgijos Karalystė, Italijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Ispanijos Karalystė.
  • 600,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Čekijos Respublika, Lenkijos Respublika.

Praktikoms ne ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui ir kelionės išmoka:

  • 700,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Argentina, Australija, Brazilija, Egiptas, Indija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Sakartvelas, Urugvajus.

Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios vietos arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle.

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki  2020 m. kovo 30 dienos (imtinai). Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami.

Daugiau informacijos