Susitikimas su profesore Viktorija Skrupskelyte

dsc_4135Kviečiame į susitikimą su profesore Viktorija Skrupskelyte, kuris vyks lapkričio 7 d. (pirmadienį) 16:15 val., K. Donelaičio g. 52-211 (prof. M. Gimbutienės auditorijoje). Susitikimo metu bus kalbama apie literatūros kritiką išeivijoje ir Lietuvoje.

Viktorija Skrupskelytė yra viena žinomiausių lietuvių literatūros kritikių. Studijas ji baigė svetur: 1955 m. St. Joseph kolegijoje įgijo prancūzų kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį. Studijas tęsė magistrantūroje, Fordhamo universitete JAV, vėliau – Europoje. 1966 m. Ilinojaus universitete (Romanų kalbų katedroje) baigė doktorantūros studijas, įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Dirbo JAV universitetuose.

1958–1966 m. dirbo lektore St. Joseph kolegijoje, Hartfordo, Ilinojaus bei Čikagos universitetuose. 1966–1982 m. užėmė docentės pareigas Čikagos universitete. Oberlino kolegijoje 1982–1999 m. dirbo jau kaip profesorė. 1999 m. Viktorija Skrupskelytė grįžo į VDU, čia dirbo Vokiečių ir prancūzų filologijos katedroje.

Profesorė yra parašiusi ir išeivijos bei Lietuvos spaudoje paskelbusi dešimtis publikacijų apie lietuvių literatūrą. Ji – viena iš įžvalgiausių lietuvių išeivijos poezijos tyrinėtojų. Viktorija Skrupskelytė į anglų kalbą išvertė poetės Juditos Vaičiūnaitės kūrybos, sudarė Jono Aisčio raštų III tomą.