Susitikimas su lietuvių rašytoja, žurnaliste Egle Juodvalke

Spalio 3 dieną, antradienį, vyko susitikimas su Čikagoje gyvenančia lietuvių rašytoja, žurnaliste  Egle Juodvalke. Studentai, dėstytojai, kolegos buvo kviečiami dalyvauti ir diskutuoti su rašytoja apie kūrybą, išeiviškąsias patirtis, rašymą dviem kalbomis.

Rašytoja, Eglė Juodvalkė su savo tėvo stipendiantėmis, buvusiomis Literatūros ir spaudos magistrantėmis, Aiste Stremaityte ir Sigita Bietkyte

Eglė Juodvalkė gimė JAV, debiutavo poezijos rinkiniu „Jei tu paliesi mane“ (1972), poeziją rašo lietuvių ir anglų kalbomis, 2000 m. išleido memuarinį romaną „Cukraus kalnas“. 2002 m. išleista  rašytojos dvikalbė poezijos knyga „Veidrodis ir tuštuma“. Naujausiame, 2011 m. išleistame rinkinyje „Sakalai naktį nemiega“ poetė plėtoja rezistencijos temą, Lietuvos partizanų likimo motyvą. Rašytoja dirbo „Laisvės“ ir „Laisvosios Europos“ radijuje. Poetė nuolat dalyvauja Lietuvoje vykstančiuose „Poezijos pavasario“, „Poetinio Druskininkų rudens“ ir  kituose literatūriniuose renginiuose. Drauge su PLB fondu E. Juodvalkė yra įsteigusi savo tėvo, išeivijos visuomenininko Antano Juodvalkio stipendiją, kuri  ne vienerius metus yra skiriama VDU studentams. Fondui baigus savo veiklą rašytoja vienintelė šios stipendijos mecenatė.