Susitikimas su baltų vardyno tyrinėtoja prof. dr. Laimute Baluode

Š. m. spalio 16 d. (antradienį) 16 val. Vytauto Didžiojo universitete Helsinkio ir Latvijos universitetų dėstytoja prof. dr. Laimutė Baluodė skaitys viešą paskaitą Naujausios latvių (ir viso Baltijos regiono) asmenvardžių tendencijos, supažindins su baltistikos studijomis Helsinkio universitete.

Prof. dr. L. Baluodė tyrinėja latvių ir kitų baltų kalbų vietų vardus, hidronimus, limnonimų, potamonimų derivacijos tipus, jų semantiką, etimologiją, yra paskelbusi per 90 mokslinių straipsnių, Helsinkio universitete dėsto lietuvių ir latvių kalbas, kitas baltistines disciplinas.

Mokslininkė yra viena iš Latvijos universiteto Lituanistikos centro įkūrėjų ir vadovų. 2018 m. spalio 3 d. jai buvo įteikta Baltų premija, kurią 2017 m. įsteigė Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministerijos.

Susitikimas vyks VDU Daugiafunkciniame centre (V. Putvinskio g. 23), 101 auditorijoje.

Maloniai kviečiame!

VDU HMF Letonikos centras