Studijas baigė pirmieji lituanistikos studentai iš užsienio

2017 m. vasario mėn. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete pradėtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), į kurio veiklas aktyviai įsitraukė visų fakulteto padalinių dėstytojai ir tyrėjai. Skatinant tarptautinius akademinius lituanistinės veiklos procesus, fakultete vyko vasaros mokykla, lankėsi dėstytojai iš lituanistikos centrų užsienyje, VDU dėstytojai vyko į užsienio lituanistikos centrus, pradėtas kurti lietuvių kalbos besimokančiųjų portalas LABAS, o metų pabaigoje pirmiesiems 28 VDU Lituanistikos studijų programos absolventams iš Gruzijos, Japonijos, Rusijos, Čekijos ir Latvijos įteikti studijų baigimo pažymėjimai.

Lituanistikos studijų programa buvo sukurta specialiai užsienio studentams, kurie domisi lietuvių kalba ir kultūra. Skirtingų tautybių, savo šalyse įvairiose studijų programose besimokančius studentus Lietuvoje suvienijo siekis išmokti mūsų šalies kalbą, geriau pažinti kultūrą ir žmones. Pasirinkusieji vieno semestro 30 ECTS kreditų programą studijavo lietuvių kalbą (A1 – B2 lygiais), semantiką ir pragmatiką, kalbos ir visuomenės ryšius, Lietuvos istoriją, lietuvių literatūrą, folklorą, tradicijas ir mitologiją.

Kaip pabrėžė ne vienas į Vytauto Didžiojo universiteto lituanistikos studijų programą atvykęs studentas, norint išmokti šalies kalbą, geriau pažinti jos žmones ir kultūrą įmanoma tik bent trumpam apsigyvenus toje šalyje ir įsiliejus į jos kasdienį gyvenimą. Dėl šios priežasties laisvu nuo studijų metu studentai aktyviai dalyvavo įvairiose universiteto siūlomose veiklose, lankė Kauno miesto renginius, o savaitgaliais siekė „atrasti“ dar nematytus miesto ir šalies kampelius.

Lituanistikos studijų programa buvo vykdoma pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

Nuotraukose – studijų baigimo pažymėjimų įteikimo akimirkos. Fotografas – Jonas Petronis.