Studentų registracija į dalykus rudens semestrui

Nuo birželio 12 d. iki birželio 30 d. prasideda pirmasis registracijos į studijų dalykų paskaitas, seminarus ir laboratorinius darbus 2017/2018 m.m. rudens semestrui etapas. Registracija vyks tik elektroniniu būdu, prisijungus prie VDU Studentų savitarnos portalo.

Prisijungimui reikalingas FirstClass prisijungimo vardas bei slaptažodis. Jei studentas neturi savo anketos su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu arba pamiršo slaptažodį, jis turi kreiptis į Studentų centrą: el. paštu, telefonu: (8-37) 751 175 arba atvykdamas į S. Daukanto g. 27, 206 kabinetą. Smulkesnę informaciją apie registraciją į dalykus galite rasti SSP „Naudotojo vadovas studentams“.

Registracijos taisyklės skirtos:

  • Nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams;
  • Nuolatinės studijų formos magistrantams;
  • Nuolatinės formos profesinių studijų studentams;
  • Klausytojams;
  • Vizituojantiems studentams.

Registracijos į studijų dalykus etapai

Pirmas etapas

Pagrindinė registracija nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams ir nuolatinės studijų formos magistrantams į studijų dalykų paskaitas, seminarus ir laboratorinius darbus vyksta nuo nuo birželio 12 d. 10 val. iki birželio 30 d. 24 val

Antras etapas

Galutinis dalykų registracijos tikslinimas, išsibraukiant iš nenorimų studijuoti dalykų ir įsirašant į dalykų paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus, kur likę laisvų vietų vyksta nuo rugsėjo 1 d. 10 val. iki rugsėjo 14 d. 12 val. (nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams, nuolatinės studijų formos magistrantams, nuolatinės formos profesinių studijų studentams, klausytojams, vizituojantiems studentams).

Abiejuose registracijos į studijų dalykų paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus etapuose taikomi šie prioritetų kriterijai:

  • Aukštesnis kursas (pirmenybė suteikiama aukštesnio kurso studentams);
  • Paskutiniojo semestro pažymių vidurkis (pirmenybė suteikiama studentams, turintiems aukštesnį vidurkį, pirmo kurso studentams – stojimo konkursinį balą).

Registracijos eigoje kiekvienas studentas turi pasitikrinti:

  • ar pagal savo prioritetus pateko į dalykui skirtų vietų skaičių;
  • ar kiti studentai su aukštesniais prioritetais jo „neišstūmė“ iš užsiregistruoto dalyko.

Aukštą prioritetą turintis studentas antrame etape negali „išstumti“ žemesnį prioritetą turinčio studento, užsirašiusio pirmame etape. Atkreipiame dėmesį, kad studentas, išsibraukęs iš dalyko, užsiregistruoto pirmame etape, antro etapo metu jau nepateks į tą pačią vietą, jei norės vėl užsiregistruoti į dalyką, iš kurio išsibraukė.

Privalote sekti savo registracijos eilę kiekvieno dalyko sąraše abiejų etapų metu, nes jei registracijos metu Jūs likote už dalyko registracijos ribos (prie Jūsų pavardės matosi – NE), gali būti, kad po kurio laiko, kol vyksta registracija, pateksite į dalyką – prie pavardės bus TAIP.

Pasibaigus I registracijos etapui, gali būti naikinami A ir B grupių dalykai bei pasirenkami C grupės studijų dalykai, į kuriuos bus užsiregistravę mažai studentų. Prašome sekti skelbimus po I registracijos etapo.

Studijų tvarkaraščiai

Daugiau svarbios informacijos.