Stipendijų konkursas aktyviausiems VDU studentams

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) bendradarbiaudamas su UAB „Intermedix Lietuva“ įsteigė ir kasmet nuo 2016 m. skiria po septynias vienkartines 200 eurų dydžio stipendijas, skirtas nuolatinės studijų formos I-osios ir II-osios studijų pakopos bei vientisųjų studijų baigiamųjų kursų studentams.

Stipendijos skiriamos studentams, turintiems gerus studijų rezultatus (visų išklausytų studijų dalykų vidurkis, išskyrus baigiamąjį studijų semestrą, yra ne žemesnis, kaip 9 balai), prioritetą teikiant aukštesnį vidurkį turintiems bei pasižymėjusiems mokslinėje (meninėje) veikloje universitete ir už jo ribų studijuojamos studijų programos ribose visų studijų metu.

Studentai, atitinkantys aukščiau nurodytus kriterijus, norintys dalyvauti konkurse įsteigtai stipendijai gauti iki š. m. birželio 1 d. (antradienio) el. paštu studentas@vdu.lt turi pateikti užpildytą standartizuotą atspausdintų ar priimtų spaudai publikacijų bei informacijos apie kitą studento mokslinę ar meninę veiklą sąrašo formą stipendijai gauti, el. laiške nurodant, kad stipendija yra teikiama baigiamųjų kursų stipendijų konkursui už mokslinę (meninę) veiklą.

Stipendijos skiriamos geriausiems studentams šiose studijų krypčių grupėse:

2 stipendijos (iš kurių viena bus skiriama bakalaurantui, kita – magistrantui) – Socialinių mokslų, Teisės, Verslo ir viešosios vadybos;

1 stipendija – Humanitarinių mokslų;

1 stipendija – Menų;

1 stipendija – Inžinerijos, Technologijų ir Žemės ūkio mokslų;

1 stipendija – Ugdymo mokslų;

1 stipendija – Matematikos, Informatikos, Fizinių ir Gyvybės mokslų;

Plačiau apie studijų krypčių grupėse esančias studijų programas galite sužinoti čia.

Sprendimą dėl stipendijos skyrimo priima komisija, sudaryta iš universiteto atstovų. Nesant tinkamų kandidatų konkrečioje studijų srityje, komisijos sprendimu, stipendijos gali būti perskirstytos tarp kitų studijų sričių.

Įsteigtų stipendijų laureatai bus paskelbti iki 2020 – 2021 m. m. pavasario semestro pabaigos ir informuoti asmeniškai.

Daugiau informacijos teikia Studentų centras (Studentų reikalų departamentas):

  • AdresasS. Daukanto g. 27-206, Kaunas
  • Tel. nr.+370 37 751 175
  • El. paštasstudentas@vdu.lt