SKVC programų akreditavimo sąraše – visos VDU programos akredituotos

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) paskelbė atnaujintą studijų programų akreditavimo sąrašą, kuriame akredituotos visos Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) programos. Vienintelė išimtis – Teologijos krypties studijos, kurias tvirtina ne SKVC. Vadovaujantis Lietuvos ir Šventojo Sosto sutartimi, dėl šių studijų VDU kreipsis į Katalikiškojo švietimo kongregacijos AVEPRO agentūrą.

Akredituoti visas VDU studijų programas nuspręsta atlikus Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų krypčių vertinimą ir akreditavimą – teigiamai įvertinus 2017 metų mokslo produkcijos rezultatus ir ištaisius klaidas.

Studijų programų kokybę SKVC vertina pagal šešias vertinimo sritis: programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą (dalykus), personalą (dėstytojus), materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą, programos vadybą.