Romanų kalbų tekstų vertimo konferencija ir dirbtuvės

Balandžio 27 d. įvyko VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros organizuotas kasmetinis renginys „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai: vertimo patirtys ir dirbtuvės“, kuris sukvietė moksleivius, studentus ir vertimo tyrėjus iš visos Lietuvos.

Didelis susidomėjimas vertimu visiškai suprantamas, nes šiuolaikinė Europa neįsivaizduojama be vertimo, nes, kaip rašė Umberto Eco, „Europos kalba – vertimas“. Svarstant vertimo klausimus, vis dažniau ieškoma atsakymų, kaip pasiekti efektyvios tarpkalbinės ir tarpkultūrinės komunikacijos, kaip užmegzti ir palaikyti kultūrų dialogą, rasti profesionalius vertimo sprendimus. Dirbdami vertimo teorijos, kritikos ir vertimo studijų baruose VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros mokslininkai, šioje katedroje veikiančio „Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomųjų tyrimų“ mokslo klasterio nariai kartu su vertimą studijuojančiais studentais prisideda prie bendro Lietuvos vertimo mokslo vystymo ir praktinių įgūdžių tobulinimo.

Ypač didelį dėmesį vertimui skiria „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ ir „Italistikos ir romanų kalbų“ bakalauro studijų programos. Didėjantis susidomėjimas vertimu iš prancūzų ir italų kalbų atveria naujas galimybes VDU „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ ir „Italistikos ir romanų kalbų“ bakalauro studijų programų studentams studijuoti Viduržemio jūros šalių kultūras, plėsti vertėjams būtiną kultūrinį pažinimą ir vykti studijuoti vieną ar du semestrus į prancūzakalbes šalis (Prancūziją, Kanadą, Belgiją ir kt.), Italiją ar Ispaniją. Apie tai vertimo konferencijos metu kalbėjo VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė doc. Rūta Eidukevičienė.

Ką tik įvykusios vertimo konferencijos metu pranešimus skaitė ir su naujausiais tyrimais supažindino VDU vykdomo vertimo mokslo projekto „Lietuvių literatūra kultūrų dialogo kontekste“ vadovė prof. Aurelija Leonavičienė ir kiti projekto nariai: prof. Sigita Barniškienė, doc. Dalia Masaitienė, doc. Carmen Caro Dugo, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda. Pranešimą „Vadinaųjų“ terminų raiška ir vaidmuo skirtingų kalbų tekstuose“ konferencijoje skaitė dažnas VDU svečias Europos Komisijos Vertimo raštu Generalinio direktorato terminologas dr. Egidijus Zaikauskas.

Akcentuojant vis daugėjančius lietuvių literatūros vertimus į romanų kalbas, konferencijos metu buvo pristatyta paskutiniųjų metų lietuvių literatūros vertimai į ispanų kalbą. Šių leidinių vertėja Vilniaus universiteto doc. dr. Carmen Caro Dugo mielai dalinosi patirtimi su konferencijos dalyviais apie vertimo sėkmes ir iššūkius, ypač išsamiai kalbėjo apie ką tik Ispanijoje išleisto A. Baranausko „Anykščių šilelio“ vertimo į ispanų kalbą procesą.

Popietinėje renginio dalyje vyko mokytojų seminaras „Užsienio kalbos ir tarpkultūrinė komunikacija“, kurį vedė Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Rūta Eidukevičienė.

Kol mokytojai kartu su dekane analizavo tarpkultūrinės komunikacijos vingrybes, iš visos Lietuvos susirinkę studentai ir moksleiviai ėmėsi praktiškai įgyvendinti tarpkultūrinę komunikaciją per vertimą. Teko rimtai pasukti galvą, kaip išspręsti rimtus vertimo klausimus: kaip lietuviškai perteikti prancūzų, italų ir ispanų kalbomis nusakytą Viduržemio jūros kraštų pasaulį, jiems būdingas kultūrines reikšmes. Kaip perteikti šių kraštų autorių literatūrinį tekstą? Ar daug gelbsti dvikalbis žodynas, kai reikia perteikti kontekstines reikšmes? Kokias lietuvių kalbos formas rinktis, kad atsispindėtų italų, prancūzų ar ispanų kalba perteiktas tekstas, kitos kultūros pajauta? Smagu, kad net į sunkiausius vertimo klausimus studentai ir moksleiviai rado tinkamus praktinius atsakymus. Džiaugiamės konkurso nugalėtojais ir nuoširdžiai juos sveikiname: moksleivių lygoje vertimo iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą I vietą laimėjo Greta Varžaitytė (KTU inžinierijos licėjus), II vietą – Unė Ausiejūtė (Kauno Maironio universitetinė gimnazija), III vietą – Gerda Jorūnė Prapuolenytė (VDU „Rasos“ gimnazija); vertimo iš ispanų kalbos I vietą laimėjo Dovilė Vaičelytė (Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija), II vietą – Gabrielė Skujytė (Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija).

Studentų lygoje kovėsi didelis būrys kelių Lietuvos universitetų studentų, bet sėkmė nusišypsojo šiems studentams: vertimo konkurse iš prancūzų kalbos konkurse I vietą laimėjo VDU studentė Indrė Karpavičiūtė, II vietą – Kauno kolegijos studentė Sandra Aštrauskaitė, III vietą – VDU studentė Gabija Kaluževičiūtė; vertimo konkurse iš ispanų kalbos į lietuvių kalbą I vietą laimėjo Gabija Leonavičiūtė (Vilniaus universitetas), II vietą – Rasa Bernadišiūtė (VDU), III vietą – Austė Kazlauskaitė (VDU); vertimo konkurse iš italų kalbos į lietuvių kalbą  I vietą laimėjo Laura Bakšytė (VDU), II vietą – Vaiva Venslovienė (VDU), III vietą – Paulina Balaišytė, Miglė Vaitulionytė (VDU). Sveikiname visus laimėjusius prizines vietas ir dalyvavusius konkurse.