Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“

Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas 2018 m. lapkričio 20 dieną pasirašė partnerystės sutartį su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka dėl bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamo projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ įgyvendinimo. Projektas, kurio trukmė 36 mėnesiai, bus vykdomas kartu su partneriais – 24 atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis. Lietuvos centrinis valstybės archyvas įsipareigojo, įgyvendinant Projektą, kartu su kitais Projekto partneriais modernizuoti virtualią elektroninio paveldo informacinę sistemą (VEPIS), sukuriant Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacinės sistemos Ekinas sąsają su VEPIS.  

 

Projekto tikslas: Vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.

Projekto trukmė: 2018 m. birželio 18–2021 m. birželio 30 d.

Projekto vykdytojas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur): ES Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė – 9 911 532 Eur.

 

Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje – Eugenijus Stratilatovas, projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ vadovas, el. p.  eugenijus.stratilatovas@lnb.lt

 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos interneto svetainėje informacija apie projektą skelbiama adresu: 

https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/infrastrukturiniai-projektai/visuomenes-poreikius-atitinkancios-virtualios-kulturines-erdves-pletra

 

Tekstas parengtas pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skelbiamą informaciją.