Programos „Literatūros kūryba, kritika ir komunikacija“ savianalizės ekspertų vizitas

Gruodžio 9 d. VDU Humanitarinių mokslų fakultete vyks magistrantūros studijų programos „Literatūros kūryba, kritika ir komunikacija“ savianalizės ekspertų vizitas. Užsienio ekspertai susitiks su programų savianalizės rengimo grupe, administracija, dėstytojais, absolventais ir socialiniais partneriais.

Vizito dienotvarkė.