Profesorė Rūta Petrauskaitė – CLARIN ERIC asamblėjos prezidentė

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros profesorė Rūta Petrauskaitė išrinkta Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumui priklausančios bendros kalbos išteklių ir technologijų tinklinės infrastruktūros CLARIN ERIC generalinės asamblėjos prezidente.

Ruta Petrauskaite„Man ši vieta reiškia balsavusių šalių narių pasitikėjimą ir įpareigojimą dar labiau konsoliduoti šios mokslinių tyrimų infrastruktūros bendruomenę, skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Taip pat  dar labiau atverti sukauptus išteklius įvairių sričių tyrėjams, kuo daugiau jų įtraukiant į tolimesnę kalbos išteklių kaupimo ir kalbos technologijų kūrimo veiklą“  – mintimis apie naujas pareigas dalijosi VDU prof. habil dr. Rūta Petrauskaitė.

Šias pareigas prof. R. Petrauskaitė perims iš Vokietijos mokslo ir švietimo ministerijos atstovo Helge Kahler nuo gegužės 1 d. Prezidentu renkamas nacionalinės institucijos atstovas CLARIN ERIC generalinėje asamblėjoje dvejų metų kadencijai.

CLARIN ERIC (angl. Common Language Resources and Technology Infrastructure Network, European Research Infrastructure Consortium) yra viena didžiausių mokslinių tyrimų infrastruktūrų ir didžiausia Europos humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) srityje. CLARIN ERIC teikia galimybes visų, ypač HSM, sričių Europos tyrėjams lengvai pasiekti įvairaus pobūdžio skaitmeninius tekstynus ir kalbos duomenų bankus, rankraštinius, garso bei vaizdo archyvus, nepriklausomai nuo to, kur jie yra ir šiuolaikiškomis informacinėmis technologijomis visapusiškai naudotis jais atliekant mokslinius tyrimus.

CLARIN ERIC vienija 17 narių. Lietuva ja tapo 2014 m. į ERIC įsijungus elektroninių lietuvių kalbos išteklių infrastruktūrai „E-lingua“ (CLARIN-LT).

R. Petrauskaitė yra habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja. Nuo 2008 m. R. Petrauskaitė vadovauja Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui (2013 m. pirmininke paskirta antrai kadencijai). R. Petrauskaitė atstovauja Lietuvos mokslo tarybai asociacijos „Mokslo Europa“ (angl. Science Europe) Mokslinių duomenų darbo grupėje, Europos bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje COST Mokslo komitete, Europos mokslo ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose ir kitose tarptautinėse organizacijose mokslo politikos ir plėtros  klausimais.